Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00035366001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGGAGGGACTGCCACCACACCCGGTACCCAGAACTGTTGAAGAGGTCTTCAGCGATTACAGAGGCAGACGTGCCGGCTT
GATCAAGGCCCTCACCACCGAAGTTGAAAAGTTCTACCAGCAGTGCGATCCTGAGAAGGAGAACTTGTGTCTGTATGGAC
TTCCAAATGAGACATGGGAAGTTAACCTGCCTGTTGAGGAGGTACCTCCTGAGCTTCCAGAACCAGCATTAGGTATAAAC
TTTGCTAGGGATGGGATGCAAGAGAAAGACTGGTTATCACTGGTTGCTGTGCACAGTGATTCATGGTTGCTTGCTGTTGC
ATTCTATTTTGGTGCCCGCTTTGGGTTTGGTAAGAGTGAAAGGAAGAGGCTTTTCCAGATGATAAACGAGCTTCCAACCA
TATTTGAAGTTGTGACAGGAGTTAAGCAACAAAGAGATATGTCTGGTAATCACAACAACAGCAACAAAAGCAAATCAAGT
GGGAAGATGTCTCGGCAACCTGAACCCCAGACCAAGGGAGTAAAGGTGTCTCCTCCATCCAAGGAAGAAGACGAGAGTGG
GGACGAAGATGCTGAAGATGATGAACAAGGAGCCATCTGTGGAGCTTGTGGGGATAACTATGCTAATGATGAATTCTGGA
TTTGCTGTGACGTGTGTGAGAAATGGTTCCATGGCAAATGTGTTAAGATTACACCTGCAAAGGCTGAGCATATCAAGCAA
TACAAGTGCCCGGGTTGCAGTAACAAAAGGGCTAGAGTTTAA