Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Zea mays Transcription Factor Database


>GRMZM2G121414_P01 [Zea mays]   transcript sequence BLAST
ATGTACCTAAAAAGGGCGAAACAACCAATATTTGGGATAATCCATTGGTGGCATTTGGATTTCAGGAGAAGGCTCTTCAC
CATGATTAACAACCTGCCCACTGTTTATGAAGTTGTGACGGGGGTTGCTAAGAAGCAATCGAAAGCCCCCAACGGCAGCA
GCAAAAGCAGCAAACCTAACTCTAAACCATCAAAACTGACCAATTCTAACAGTAAGCCCGCGAAGCCAGCCCACCCAAAA
GAAGAGGAGGACAGCGGCCGGGAGGACGCAGAGGAGGACCAGGCGTACCTGTGTGGGTCCTGTGGGGAGAGCTATGCGAA
CGGGGAGTTCTGGATCTGCTGCGATGTGTGCGAGAAGTGGTTCCATGGCAAGTGTGTCCGCATCACCCCTGCCAAGGCGG
AGCACATCAAGCAGTACAAGTGTCCCAGCTGCAGCACCAAGCGGAGCCGAGAATGACGGCACCCTGGGAACAGGACCTGC
TCCCAGTTAACGGAAGCATTTTAGAATCATTAGGAGCTATGAAGCGGTGTCATTAGAACCGCTTCACCTGTTTAGCGTAC
CGGTGCGCGTGCCGGCTGTTGTATCTTCTCTCGACGTGTGTTGTAAACTGGGCAGGGACATGGTAGCTAGTGGTGATGTG
TTGTGTTAGCAGGCTGACTGCTGTCATCGTAGTGACGGATGAACTGCTGGCGTTTGGAAACTCGTGTTCGGTAATTAAGT
GCTGCTTAGTGTGATAATTTCCTCCGGTTTATCA