Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis lyrata Transcription Factor Database


>485672 [Arabidopsis lyrata]  fgenesh2_kg.5__1664__AT3G52980.1 transcript sequence BLAST
ATGAATGATGTGCAAAACAGAATTCAACAACTTGAACCAGAGAATGCATTGAAGATCATCGGTTATCTCTTGTTGATGCA
ACACCACAACGACCGTGACATGATTCGTCTCGCATTCTGTCCAGATTCGGTGATGCGTTCCATGATCAACTGTGTTAAAT
ATGAATTGGCTAATAACTCTCATTGCGACATTCCTACTTCTGATCACATTCAAGTCCGTAAATTCGGATCATTCACCGGT
TCATCAAACCAATCCCTTTTGGTGTCTATCTCTCCTCCTTCTGTTCTCTCCATGGGAACAAGTTTTTGGGAGAATACAAA
CGACATGGATTCATCATTGCAAAACAATGTTTATCCTGAATTCTCAACTAGTTTCTTCTCTCAAGAGAAACAAGGTCTAT
CGTTGAGAACTAGTCGAAGATCACTGAGTTTACCGGAGTTTCCTGTAAAAATCTGCCATTACTTCAACAAAGGGTTTTGC
AAACACGGCAACAACTGTAGCGATGAAGAGCATGTTGTTTCCGCTGTATCACTTGAGAAGCTAGAAAGAGAGATCATTTA
CCTGCTTAAATCAAGAAGAGGTGCTCCAATTTCCATAGCTTCTTTGCCAATGATGTACTACGAGAAGTATGGTAGGACTC
TTCAAGCTGAAGGCTATCTCACTGAGTCACAAAGACATGGCAAAGCTGGCTATAGCCTCACCAAGCTTCTTGTTCGCTTA
AAGAACACCATCCGCCTCATCGACAGGCCTCATGGGCAACATTCAGTAATACTAGCAGAAGATGTATTAAAGTTTGTGGA
ATATACGGGAGAGAAAAGCGAACACGGAGCGATCCTTGCTGGCTCGAGACAGATTTACTTAACATTTCCGGCGGAGAGTA
GTTTCACTGAACATGATGTTTCAAACTATTTCTCCAAAGTTGGACCAGTGGAAGATGTGAGGATTCCATGTCAACAAAAG
AGAATGTTTGGATTTGAAACTTTTGCTTACACAGAAGACGTCAAACACATTCTTGCTAAAGGCAATCCTCATTTCGTATG
CGGAGCACGTGTTCTC