Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis lyrata Transcription Factor Database


>890483 [Arabidopsis lyrata]  scaffold_103277.1 transcript sequence BLAST
AGAACTTACTCTCAACTTTAATGGCTGACGCTGGAGATAATCAGAGAAGAAGCGCTGAAAAAGAGTCGAAATCCATTGAA
GAAACAAAGGAGAATGAAGACTTGGGATCTGGAATAAACGACACAGGTCATCATGTATATTATTACAACCAGGGAGATGA
AGAGGTACGAGAGTATCTGAAACAAGAGAGACTGAAAGACGTTGAGATGCGGAGGAGAAGGCATGAAACAGAGTCGCGAT
CCATTGAAAAAACGAAGGGCACACATCCTGATGAAAGAACTGATAGGGTACAGAAAACAGATTCAAGATCCTTGCCCGAG
AAGAAGGGTAAAGAAGACTCGGTTTTGAGAAAAAACGAAGCGGGTCAGATTCATGATTACAAACACTCTACCGTAGACAC
GCGAGAGTGTCTGCCACAACAGAGACAACTGAGAGATGTGGTGGGGATGCATAGGAGACGCCGTGAAACAGAGTCAAGAT
TCTGGCACCAGGGGAGGGATAGATCTCCAATTTGGAGAGAGAATGAATACAGAATGAGATTTGATGAAAGAACTCAGGAT
TGGCTAGATAGTGACTATGAATCCAGATGGAGGGTTCATGAGAGAACTCCGGATTGGGATTGGAGAGATAGTGAATCCAG
AATGAGATTTGATGAAAGAACTCAGGATAGGAGAGGGAGTGAATCCCAATGGGTATTTGATGAGAGAACACAGAGGAGAC
ACGAACCAGTGCGACCCGGTGAAGAGTGTTGGTGTCTGCGGTGTCGCAATGGAAGAAGTTGCCGTTACAATCATCCTACT
CAACTTCCACAGTATTTTCGGAGGGGATACTGTAAGTTGGGCTCATTTTGTAAATTTCAACACATAAGGGACAGGGATGT
TGCAGAAACTATGTATCAGGATTGGAGATTTGATGAGAGAACTCATAGGAGACACGAAATAGAGTACTCAGGATTCAGGC
CAGAGAAGAGGGAAATTCGAGAGCATGAGAATCCGCAAAAACAGATACAGAGAAATACTGAAAGGCAGGGGACAGTGGCT
CAAGACAATGTTCAGTTTCATCAACAACAAGAAGAAGAGATGCAGAGACCACAATCCCATACAACACAGCAACAACAATC
TGTGCAGCAACACCAGTTGTTGGCTTCTCATTTTAATCTCTATCCGTTGGCAGAAAAATTAACAGATGTTATTGAAGCTG
GAACAAGAGATCAGAATTCTGATGCCCTGATACAAAGAAATACTGAAAGGCAGAGGATGGTAAACCGAGCAATTGAAAGG
CAGGATATGGAACCTCTAATCGATGCAATAGTGAGGGGAATCATGCAAGAAAGGAGAGAGAAAGAAGCGAATCTGCAACA
ACAGAGACTACAGGAGATTCGAGAGAATCACAGTGTAGATGCTCATGATCAACAGAAAAAGCAGGAACTCGGATTTAAAT
GAAACGAGGGAGATGGAGTTTAA