Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis lyrata Transcription Factor Database


>918852 [Arabidopsis lyrata]  scaffold_802252.1 transcript sequence BLAST
ATTATTCTCCGGCGGAGACAATGGAATCTTCCGTCGCTCCGTTTCCTCACCGACGCACGCATCTCTCGAATCGGACTTAT
CGTTCTTTGCTTCATCACCTCTGCTCGAGTTTCGATCGGGAGCCTCGAGTTTCGCTTGCTACACCGGCCGTTCTTCACGA
GCTGGTCTTAAGAACAGAAATTGCTCCAGTGTCTCCGGGAGAAACTTGCAAACCACCGGAGAATCTATCAATGGTAGAAT
CAAAATCCAATGGAGTGTCTGTTGATTTAAGAGGTGAGAATTCGCAGGAAAAGAGTTTGATGCTTGGAGATGTTTTTGAT
GGAATTGACTTGCAAGATGCATCTGTTGGTATTAGACACACAGATTTTTTCGATAGCTTTGAGCTTATGATAAATGAAAA
TCCAGACTTTGTTCCAGAAAGTTGTGTGAATCTCTTTGAGGCATTGGATGTGAATGACTATGATGGTGATGGTATGGTTG
CTTCACTAGATAATATCGCGAAACAACCGCTTGATTTTGTTCAAAATGTCGTGGAGAAGCCTAATATTTCAACTGAAAGT
GATAAAAAGGTAGAGGAGGTTCCTAAATCTGCTGAATCTAATGAAGTTAAAAGTTCTGGATTTTTGGAAGCTTGTGATGA
AACAGTTCAAAGAGAGATGGAATTGGAGAAACCTGTTGATAGTACTCCGGTTTTGGTAGATTCCGTGTCTCGGATAGTTG
AAGATGATGATGTAGAAGAAGGAGAGATATCTGGGGATGATAATGATGATATGCTTGTAGAAGATGATGAACCAGTCGAA
AGACATGAGGAGTGTCAGGTCTCACGAGATGGGATTGGTAACAGCCATCTCACAAGTCATGAGAGTTTTGGAAAAGAGCT
TGGTGTTGAGATGGATCCTGGAACCTCCATTAAAAAAAGGTCTGCGCCTTCTAAGGACGCAAAAGCCAGAAAGAGGGCAA
AAGCTAGGAAGAAAAGAGCTAAAGAGCGTATAGCCCTTGGCGTGAAAAAGCTGAAACTGAAACCAGTAGCTCCAAAACCA
AAGCCTATAAAGTATTGTCGACACTATCTCAAGGGACGGTGCCATGAGGGAGATAAATGCAAATTTTCACATGATACAAC
ACCGGAAACCAAATCTTCGGCTTGCTGCTACTTTGCAACCCAATCATGTATGAAAGGAGATGATTGTCCTTTCGACCATG
ATCTCTCCAAATACCCTTGCAATAATTTCATTATTAAAGGTTTCTGCCACAGGGGTGATAGTTGTTTGTTTTCACACAAG
GGTACTCCACAATCTGCTTCAGACACGCCGAGTGCAAATGTAACAGCCTCATCAACTAACATCACTGCAGCGTCGTTCTC
TCCTCAGAAAACAAACAAACAATCCGTGAGAGAGGCAATAGCCAAATTACCGGGAATCCAAGCAAGAGTTTCAAGCTCTG
TTGGGTTTTTGAAGCCCTTGAGTCAATCTAACCATAGAAACCCATCTGATGCATTATCTCCAAAGATCAATGAACCTGTA
ACGCATCCCCAGGTTCTTCCTTTGAGAAAACCATCCGTTGCTCCAAAGGGTATGAGTTTTCTCTCTTTAGACAAAACCTT
CCAAGAGGATACGGTGAAAGTGTCTCCTGCGTCCAAGCGAAACACAGACAACTCTGATAATCAGACATTGAAGCAGTCAC
AACTGGGAAGCTCTCTTCCTCTGGTGCCTCCAAAAGGAATCAGTTTCTTATCATTTGCATCAGAGGAACCAAAAACTCTG
AATCGAGAGCCTCAAGAACCATCAAGTAGTAGAAATCTCAAGACAACTCCTAGCTCACACATTCAAAGTTCTCTACTCTC
AGCAATGAAACTAGCTGCAGAATTCGAATCCGCTAAAGTTGAAAGACGGAACAATGATCCAACAGAAGCTGTAAATAAGA
GCAATGTTACTACTGTTAACACGACAGTAACCAGAAACTCAGGGAACATATCTTCCAAGATTCTCGAGTTCTTGTCGAGC
TTTAGCCAAGGCAAAAACTGATCTTTATTTGGTTTTTGAGA