Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Physcomitrella patens Transcription Factor Database


>14781 [Physcomitrella patens]  gw1.135.30.1 transcript sequence BLAST
TATCCTCAAAGACCTGGGCAGAAAGTGTGTGCATATTACATGGCCACCCGCACATGCAGTTTTGGTGTTACATGCCGGTA
TGACCATCCAGCATGTGGTACGGGTGGCCAGGTAACAGCTGTTGGGACACCAGTAGATCCATGTTTGCTACCTCAAAGAC
CTGCAGAGCCGGACTGTGCTTATTTTATGAAAACAGGAGAGTGCAGGTATGGTCCTCAGTGTAGATTCAATCATCCGAAA
GAGAAGCTTGAACCAAGCAACACGGATGATCAATACTCCGCTGCGAGTTCAGCTGCTTTTGGTAATCCAGCAACCGCATA
TAATACCAATGGGTTACCCTTGAGACCTGTGACTTGTGCTCGTGATGTGCAGGGAGAAGGCAATTGTGTGTTCTATGGTA
AAACAGGGAGTTGTAAACATGGTCCTGCGTGCCGTTATAATCATCCAGAAATTCTGTTGAGTATGCGTATGCAGCTGGAC
AACAACCTCAGTGTCAAGAAGATTATACCTATGCAACTCAGCAGGTCTCTCGAAACGGGACAGAGTACATGTACTCAACA
GAGCAACCAGGACAAGTTTTATATAAAGACAGGAGAATGCAGTTTTGGAGCTACCTGTAAATTCCATCATCCCCCTGACC
GTATACCCACGGGCATTCCCAAACCAGCCAAGAACCAAGGGTTGGTGAAGCTTAGTCTTGCTGGTCTCCCCAGAAGAGAG
ACTGAGGCGCCTTGTGCATACTACATGAAGACAGGTGCATGCAAGTTCGGGCAGACATGTAAGTATGACCACCCGCCTCC
ACAAGAAATTATTGCAAAGGCCGTTGAACAAGCT