Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>656369 [Populus trichocarpa]  grail3.0010011801 transcript sequence BLAST
GAAAACAAACAATGATAAAAAGAAAATTGTGCGAAACAACGCGATTTCGATAAATGGCCAAACAACTCTACGGCTACGGT
GCCCCTGCAACAACATCGGCTTCCCGTTCCCGCACCGACTCCTATCTCACCGACTCGGTCTTGACCCGATACTTAGGCAC
CGGGTCGGACCCTCTGTCTTCGGATTCTTCGAAGTACTCGGCGAGCTCCTCCATGTATCTAACACAGAGCGATAGCGCAC
TCAGATACTCGGTCGATAGAGGCATTGCCTCGGCGGCAGCTGCTGCAACTTCTCCGCATTTGTCGTCTTGGCCACCACCA
CCTGGTGTTGATGCTCCTTCTGCTGTTGATTCGCTTGTTCCTGGCCTTAAACGCACTCCTGAAGTGCTCTATCATCCGAC
TCTTTTGGGTGCCCATAGCACAATTGGGCAAAGTGAGGATTGGTATTCTACCAACGCTTTAGCCAAGCGTGCTAGATTCG
AGACCACAAGCCATCTTCCTATATATCCACAGAGGCCAGGGGAGAAGGATTGTGCCTACTATATGCTCACTCGAACCTGT
AAATTTGGAGATACCTGCAAATTTGACCATCCAGTTTGGGTTCCCGAGGGTGGAATCCCAGATTGGAAAGAGGTTCCCCC
TATTGCTACAAGTGAAACTTTTCCTGATAGACCAGGAGTGCCTGATTGTCCTTACTTTCTAAAAACTCAAAGGTGCAAGT
ATGGTTTGAACTGCAAGTTTAATCATCCAAAAGAAAAGATGTCTTTGGGTGTTTCAGAAAACACCAGTATTTCTGCCTTG
CCAGAGAGACCTTCTGAGCCCCCATGTGCATTCTATATGAAGACTGGGATTTGCAAATTTGGTGCAACCTGCAAATTTCA
TCACCCAAAAGATATCCAAATATCCTTGGCAGGACAAGGGAATGATGATGGTGTGCAAACTAATTCTGTAGTTGATAACG
GGGGAATAACTGGAGATGTCAATGTGATTAAGGCCCTTGTGTCAGTTACCCCAGCCCTACTTCATAACTCCAAAGGACTT
CCGATGAGACCGGGTGAAGTGGATTGTCCCTTCTATCTGAAAACTGGCAGTTGTAAGTACGGTGCCACTTGCCGCTATAA
TCATCCTGAGAGGACAGCAATCAATCCACCTGCTGCTGCAATCGGGCATCCAATCATAGCTCCTTCCATGGCAAATCTGA
ACCTCGGAGTTTTCAGTCCAGCTGCCTCTATATATCAAACTATTGACCCCAGATTGTCGACGCTGGGAGTGGGACCGACT
GTCTATCCTCAACGACCTGGACAGGCAGAATGTGATTTTTACATGAAGACTGGTGAGTGTAAGTTTGGGGAAACTTGCAA
GTTTCATCACCCAATTGATCGTTCTGCACCTACAGCAAAGCAAACTGAACCACAGACTGTTAAGCTCACTCTTGCAGGGT
TGCCAAGGAGAGAGGTATGGATTGGTGCTAGAAATTAA