Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Zea mays Transcription Factor Database


>GRMZM2G047528_P01 [Zea mays]   transcript sequence BLAST
GACCGGCGACGGCGAATCGACGAGCTCGCCATGTCGGCCTTAGCGGCGGGCGGTGGCGCCGCCGCCGATGGTGCCCCGGA
GGCGACAGCGGCGCCGACAAGGAGGGAGAAGCGGAGGGAGCGGAAGAAGGAGCGCCGCCGGAGGGCGCGGAGGCAGGCCG
CGGCGCGCGCTCGTGCGGCGGTCGAGGCGGAGGCACCCGCGGTCGACCCCGAGGAGGAGCGCCGACTCCTTGAGATCCAG
GAGGCCGAGGCGGCTGCTGAGTCCGAGCGTGCGCTCCGCGCCTTCGAGGACGCCGAGCGCCGGTGGCTCGAGGCCGCCGC
TGCCCGCGCCGCAGAGAAGGCCGCGGCTGCTGCGGCCGAAGAGGATGCAAGGCCTAAAGATGGCCAAGGAAACCAGTCAG
AAGAAGATAGTGAATGGGAATATGTTGAAGATGGTCCAGCAGAAATTATATGGAAAGGAAATGAGATCATTGTGAAGAAG
AAAAAGGTTAAAGTACCAAAGGGGTCCAAGGAAAAGCTGCAAATTCAGGAGGAAGATAGACCTACATCAAATCCGCTCCC
ACCACAGTCTGTTGCTTTGGCTGCTCATAGGAGAGAACCTTCTTTGTCTGCTCAAGAAGTACTTGACAAAGTTGCTCAAG
AGACTCCGAATTTTGGAACAGAACAGGATAAGGCCCATTGTCCATTTCATCTCAAGACAGGGGCTTGTCGCTTTGGATTG
CGCTGCAGCAGAGTTCACTTTTACCCTGATAAATCAATCACATTGCTAATGAAAAACATGTATAACGGTCCAGGCCTTGC
TTTGGAGCAAGATGAAGGGCTTGAGGTTTGTTAGAGGAAATTCTCTAATGCATAACTTTATTGCATGTTCTTTCGTGTTA
TCTTCAGAACTTCGACTTGAGGCATACAGTGATCAGACCAGTTGATTTCACTTGATTGAGGACGTCTTGAACTTTGATCT
GCTAATGGAAATTTTAAATGTTGAACCGTTGAGGAGTATTTCTTTTATTGGACGTCTTTGGTGACCATTAGGGTGACAGT
TCACAGATGAAGAGATTGAACAAAGCTATGAAGAATTTTATGAAGATGTACATACAGAATTTCTGAAATTTGGTGAACTT
GTGAATTTCAAGGTATGTAGAAATGGGTCTTTCCATCTTCGAGGGAATGTTTATGTGCACTATAAATCGTTGGATTCAGC
TCTTCTTGCCTACAGCAGCATGAATGGACGCTATTTTGCTGGAAAACAGGTAATCACTCTATTT