Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Zea mays Transcription Factor Database


>GRMZM2G122777_P02 [Zea mays]   transcript sequence BLAST
CGTACATCTACTTGCCTCAGTTTTTTCACCCTCACCGTCCTGCCACAGACATTTTGGCTCAACATCATTAGCATGCCATC
CATTGCCATTTTGCCACCTTTGGTCCTGAATGATGAGGATTATTATCCTGAGCGACCAGGGGAACCAGATTTATTTATTG
AGTAGTAGATGTAAGTTTAAATCTAAATGCAAGTTCAACCATCCAAAGGAAATGGTGAACGCATTAGGAACAAGAACAGA
CAATGAATCACTAATCGCTGATACCACTATCTTACCAGTGAGGCCTTCTGAACCCGTTTGTTCGTTCTATGCAAAAACAG
GCAAATGTAAATTTGGTGCCGTTTGCAAGTTCAATCACCCAAAGCTAGAAGATATTAAGACACCATCTTTGATTGCAAAG
GAAACCATATATAGAGCAACAACTGATGCAGCAGCGCACATTGGTGGGACAGATGATTCTGTTCCAGCAAAGACACATGC
ACCAATTGCCCCAGCCGAGGCACATAATGCAAAGGGGCTTCCAATAAGACCAGGTGAAGTGGATTGCTCGTTTTATATGA
AGACAGGCAGCTGCAAATATGGTTCTATTTGTCGCTTCAATCATCCTGATCGGTCAGTTGTGGATATAGCTTTTATGGCT
CCAGTTCAAGCTACTCTTCCTTTTCCAGCACCCATTGTCCCTGCAGTGGCGTTAAATCCGGCTGCAAATTTTCTGCAAAG
CTTTGATTTCCATGCAACTCACGTGCCGGTTGAGCCTATGCCAATGATCTATCCTCAAAGACCTGGAGAAATTGTTTGTG
ATTTTTACATGAAGACAGGATCTTGCAAGTATGCTCAGAATTGCAAGTTTCACCACCCTTTTGACCGGTCTGCACCTCAT
TCCAAAGAAAACGAGGATACACAGCAGCCTGTGGCACTTACTCTTGCTGGCCTTCCAAGGAGAGAGGATGCTGAGGCCTG
TGCCTTCTACATGAGGTCTGGCACGTGCGGGTTCGGTGCGCGCTGCAAGTTCGACCACCCTCCTCGCCAGGACGATGTCT
AATACGGTGTACTCCCTCCGTTTCGTTTTAGTTGTCGCTGGATAGTACAAAATTGAACTATCCAGCGACAACTAAAAAAA
CGGAGGAAGTATCCTGTATCAGGATGTGGTACCATGCGAATCGCACTGTTAATGCTTGATGCTGTCACTGCCATGGTGGG
AGCCTGACTTGTAAAGTTCAGTATCACCGGAAGTGTTTGTCGGCGCGTGCTGGTACTAACGGTGTACCTTCGGCGGTTGG
ATGGTGTCAAGAGTAAAAATACACCGCCTGTTCTCAAACTTTGACTGGATGCTAATCTCCAAAATGTGAGAACCAAGTTA
CCGTAACTTGAGTTAATCC