Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis lyrata Transcription Factor Database


>321945 [Arabidopsis lyrata]  fgenesh1_pm.C_scaffold_4002002 transcript sequence BLAST
ATGGCCGGGACTTCTTCGCCGGGAAAATGCTCCATGTGGCTTGACCTGAACAGAGAAGAGACGGTGGAGAAGAACAATGA
AGAAGAGTCATCAGTTGAAGACGAAGAGCAAGTCACGAGTAGTAACAACGTTAGACAGTATGTTCGGTCCAACATGCCTC
GGCTTCGTTGGACGCCTGATCTTCATCTCTCCTTCGTTCGTGCAGTCCAACGACTAGGCGGTCCAGACAGAGCGACGCCG
AAATTGGTTCTTGAGATGATGAATCTGAAAGGATTGAGTATTGCACATGTCAAGAGTCATTTACAGATGTATCGAAGTAA
GAAGCTCGAGCCATCATCTCGCCATGGATTTGGAGCTTTCATGAGTGGACAAAGAAGCTATTTGATTGACATGATCGACT
CTCGATGTATCCCTTATGGCGATTTAAGACATGCCTATAACTCTAAAACCGTTCCTTCGAGGGTACTCAATCAAGACGCG
GTCATTACAAATCTTGGAGGTAACTTTCTTACGCGACCTTCGAGCTGGTTTAGCGGGTTATGCAGAAATGATCAAGATAG
CACAGAGAACAAGACTCTGCCTCTGCTCGAGATTAGGAAGACGATCAATGAGAAAAGAGTCCGAGATGAAGAAGTATCAT
CAGTCAAACGATTGAAATCAATGTCTGGAGGTGGGATACAGTTACCTGAGTTTGGAAATTGCAGGCAAAAACCAACAGAT
GATATCAACACAATGCTCTCGCTCTCTCTGTTCTCGACATCATCAGGAGACCGTAACATAGCACCATCCGACATAGTAGA
GAGATGA