Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT2G06020.1 [Arabidopsis thaliana]  myb family transcription factor  transcript sequence BLAST
ATGAAGAAGCAAGAAAAAGGAAACGAAGTTGTCACTTTCGAAGAAAATCCTAGCACTTATGTTCATCATCACACGAAAAA
AGCCTCAATGGTTTTAAGTGAGCAAGAAATAGAGGTTATTCTACAAAGTAATAAGGAGACATATAATGAAAAATTAGAAA
AAAATACGAAAGAGAATGCTGAGAAAGTTGGTATTGAAGAAGGAAATGGTTCATCTTCAAAGATCACGCCATGCATTTTC
TACACATCTGATGAAAAGGCACGATTGAGGTGGTCAAGCGACCTTCACGATTGCTTTGTTAATGCTGTGGAAAAACTTGG
TGGACCTAACAAAGCGACGCCAAAAAGTGTTAAAGAGGCAATGGAAGTTGAAGGAATTGCACTTCACCATGTGAAGAGTC
ATCTTCAGAAATTTAGACTTGGAAAGTGTAACATACGGGGTGGAACAAATCAATATGTTAGACAGTCACAATCCATGCCT
CACAAGAGTCAACAACAACTTCAGCTCAACAATGATTGTGTCAATCATGACTCATATTGCAATGCAACTTTTTTATCGGT
CACGGTACCACCAACAATTGATTCTCTTCATCAGGACACTTTAAACAATACAATTCTTTTTCCAACGACACTACAAGCAA
TACCGACATCTGTGTCACACAATACGTACATGAGTTCATATCCTTCATACAATACTGTTGAAGTTGTTAAAGCTCAGCTC
AATGCATTACAAGATTCAAGCACTAGCCAAACACAAGAAACATTTTCTCGTGAAACCAACTTATCGTCTATAGTCACAAG
GGATGAAGCAGATCCAGTGGATAAGTATATTGATTGGAACAAAGTTGGAGAAACTGATATTGAACATGATTCAGTCGAAG
TCCTTGAGGCTTTAGGTTTGAAGTAA