Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>557338 [Populus trichocarpa]  eugene3.00090598 transcript sequence BLAST
ATGGGTTCGCTTTCATCTGAATTGAGCTTGGATTTTGCCAGGCCTTCAACAGCAAAAGCATTGCCTTTTTTGCCTAAAAC
GATAGCCGATTTTCTCAAGGAGGTTTCGGTGATCGGTGATTCTGCTGTGAAGGTTTTGAAAGTGGATGGTTTTATTAAAG
ATTTAGAAGAGGAAAAGAGAAAGATCGATGCTTTTAAACGAGAGTTACCTCTTTGCATGCTCCTTTTGAATGATGCAATT
CAAGTTTTGAGGGAGGAGCCAATGCAACGTGGAGCGTCAAAAAATCAACAACCAGTATTAGAAGAATTCATTCCATTGAA
GAAAAATATTGATGATCATCATGAAAATGATGGTTTAATTGAGGAGAAAGACTCTAAAGACAAGAAAAACTGGATGAGTT
CTGTTCAATTATGGAATGCTGATGATCATCATCCCTCTACTGATTACTTGTTTGATCCAAAACAAAATCTCAAATTAGAA
TCTAAGACAAATAAGAAAGGAAATCAGTATGGAAACGAGGATGCATTCCAGGCTGGTATAGGCAGGACTGCAGCACGAAC
GTTTATGCCATTTAAAGCCTGCTCTGGTTTATCAAGCAAGGAGGAGAAATTGCCAGTTCCTTCTCTTTCTCTTTCAACTC
CTGGGATTAAGAGCTTAAAAGAGGAATCCAACTCGACAGGTTCAAGAAGCAGCTGTAGTAGATCAGTCTCCACTATTTCT
GGCCCTAATTCAGATTCAAATTTACGAAATGGACCTCAATCCCAGCAGCAGACTGCTAGGAAGCAGAGGAGATGCTGGTC
ACCAGAGCTGCACCGCCGGTTTGTCAATGCTTTACAGCAACTTGGAGGTTCTCAAGCCGCTACTCCTAAGCAGATTAGAG
AACTTATGCAAGTTGATGGCTTGACTAATGATGAAGTGAAGAGTCATTTGCAAAAATACCGACTTCATACAAGAAGAGTG
ACACCAGCTACAGCTGCTGCCCCTGCAAACCAATCTGTTGTTGTTTTGGGGGGTTTGTGGATGACCCAAGATCAGTATGG
TGACTCCTCAAAGGCTACCAGTTCCCAGTCTGGCTCCCCCCAAGGTCCTCTTCAGCTAGCTGTAAACACCGGAGGGACCT
CCACTACAGGAGGTGATAGCATGGAGGATGATGAAGATGCAAAATCTGAGGGCTACAGCTGGAAAAGTCATTCTCACAGA
TCAGGAAAAGATGATGTATAGAGTTTGTCCACCATGAATTTTGCAGATAAAGTATACATGGGAGGATTATATAATTATAG
AAATAATACTAGAAAGATTACAAATTTAAATGAAGGGTTCTTGAGAATGAGTGAGGCTGTTAATTTTTGCAGGAGTAGCT
TTCTTTCTGTCCTTAAATTGAGTTTCTGTATCCAGTCGGAATGCGTATAAACTTCTAAGACACCCTTTGT