Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00036947001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGAGCTTGGTTCTGTCAACTGATGCAAAGCCCAGGCTAAAATGGACTCCGGAACTTCATCATCGGTTTGTTGAAGCTGT
GGCTCACCTTGGAGGGCCAGACAAGGCAACACCGAAGACTTTGATGAGGGTGATGGGAGTACCTGGACTGACTCTGTACC
ACTTGAAGAGTCATTTACAGGCATTTTCTGCTGGGGAAAATGACAACAATCAAGAAGATTACTGCGAGAATCAGAACAGA
GAGATTCATTTTGATAGGGAAACCGGTGATGGAACTCAGAATCCGATTAATGAAAGCTTGCAGATAGCTCAGGCTCTACA
AGTGCAATTGGAGGTGCAGAGGAAACTTCATGAACATATTGAGGTGCAGAGACATTTGCAGCTGCGTATTGAAGCCCAAG
GAAAGTATTTACAGTCAGTATTAAAGAAAGCTCAAGAAACGCTTGCTGGCTATAATTCTTCTTCTGTAGGGGTGGAACTG
GCAAAAGCTGAACTCACTCAGCTGGTCTCTATTTTTGACACTGGGTGCCCAAGTTCTTCATTCTCAGAATTAACAGAAAC
AGGAGGTTCTGGCTTAAAGGATAAAGAGAGGAAACCAATGAGGGGCACAGGATGTTCCCTGGAAAGCTCCTTAACATCCT
CAGAGAGCTCTGGGAGAAAAGAAGAGAAGCAACCGAAGAATGAGAATGGGAACACCAATAAGTGTACTTCCATGGCTCCT
ACATTAATGGAGATCCATCCTGGAGATAGCCAAGCTTGGAAGAGTGGTTCGAGCAATCAAGCTAGTGGAAGAAAGAGAAA
CGGAAGCACCATTTCTGATGGAAATTGTGTGGAGCAGCCCTCTGGTAAAAGATCACCAACCTATGCAGGGAAAACTGGTG
ACCGGTTGAGAAAATTAGGATTATTAGAGACGCTTGATCTGAATACCCAATATCAGATCGACATTGATTCTGCTCCAAAA
GCAATAGATTTGAACTGCAAGGAATAG