Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Oryza sativa subsp. indica Transcription Factor Database


>OsIBCD012247 [Oryza sativa subsp. indica] Chr03_5761,963,,,1,963, transcript sequence BLAST
ATGAACTACCGAGTGGTGAACCCGGTGAAGGTGGAAAGCGGGCCGTCGACGGGCGTGGCGAATGGCCAGCCGCCGAGGCC
GATGGACGGGCTCGCCGACGGCGGCCCACCGCCGTTCCTCACCAAGACGTACGACATGGTGGATGACCCGACCACGGACG
CCGTCGTGTCGTGGAGCGCCACCAACAACAGCTTCGTGGTGTGGGATCCTCACCTCTTTGGGAACGTGCTGCTGCCGAGG
TACTTCAAGCACAACAACTTCTCCAGCTTCGTCCGGCAGCTCAATACCTATGGCTTCAGGAAGGTGGATCCTGACAAGTG
GGAATTTGCAAATGAGGGTTTTCTGAGAGGACAGAAGCATCTCCTTAAAAGCATAAAGCGTCGGAAACCTCCGAATTCAT
CTCCAAGTCAGCAATCTCTTGGCTCATTCCTTGAGGTAGGGCACTTCGGATATGAGGGAGAGATTGATCAGTTGAAGAGG
GACAAACATCTGTTGATGGCTGAAGTGGTGAAGCTGAGGCAGGAGCAGCAAACACAACTGTTCTCCCAGAGTGAGATGAG
GAAGGAGCTTGAAGAGTTCGTCTCAAAGAAAAGAAGGCGCCGCATTGACCAGGGACCTGAACTTGATAGCATGGGTACCG
GTTCTAGCCCCGAGCAAGTGTCACAGGTAATGTTTGAACCACATGATCCAGTGGATTCACTTTTCAATGGTGTTCCATCA
GATCTTGAAAGTTCATCTGTTGAGGCCAATGGAGGCAAGGCGCAACAAGATGTTGCTTCCAGTAGCTCTGAACACGGGAA
AATCAAGCCATCTAACGGAGAGTTAAATGAGGATTTCTGGGAGGACCTGCTGCACGAGGGTGGGCTCGATGAGGATACCA
GGAACCCCGCTATAGATGATATGAACTTGCTGTCTCAAAAGATGGGCTACCTCAACTCAAGCAGCACCAAATCGTCACAG
TAG