Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>218690 [Populus trichocarpa]  gw1.VII.2995.1 transcript sequence BLAST
ATGGCGCAGAGGTCAGCTCCGGCGCCGTTTTTGACGAAGACCTACCAGCTGGTGGATGATCCAAGCACTGATGATGTGAT
ATCATGGAATGAAACCGGCACAACCTTTGTCGTGTGGAAAACTGCTGATTTTGCCAAGGATTTGCTTCCTAATTATTTCA
AGCACAACAACTTCTCTAGCTTTGTTCGCCAGCTCAATACCTATGGCTTTAGAAAAATCGTGCCAGACAAATGGGAATTC
GCCAACGAGAACTTCCGGCGAGGACAGAAAGAGCTCCTCGCTGAGATCCGCCGCCGAAAGACAGCGGCTGCGTCTCCGAC
AACCCAAACCTCGCCTGCCGGAAAATCCGGAGGCGCATCCTCTTCGTCCAACTCCGGAGAGGACCTGGGGTCCACGTCAA
CGTCATCACCGGATTCGAAGAACCCGGGGTCGGTCGAAACTGCGGCGACACAAGTCGCCGACTTATCGATCGAGAACGAG
CAGTTGAAGAAAGACAACGACGTCCTGAGCAGTGAACTCGAGCAAGCTAAGAAACAATGTGGGGAGTTGATTAATTTTTT
GACGGAGTATGTCAAGGTGAGCCCTGATCAAATCAATCGCATCATTGGATGTGGTGGGTCCACGTGTAATGGTGAGGCCG
ATGTTGGCGATAATCAAAGGGGGGGCTTGAAATTGTTCGGGGTTTTGTTGAAGTGTCAAAACAAGAAAAAGAGGGGCCGT
GATGAGAAAATGGGGCTTGGGGGGGCCCGTGCAAAGGAAATCAAG