Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Carica papaya Transcription Factor Database


>evm.TU.supercontig_222.12 [Carica papaya]   transcript sequence BLAST
ATGAAAGGAAGAAAAAAGCTAAAAGCTAAAAGAAACAGCAAATGCAAAAGCGTAAAATCTTCTTCCAAAAAGCGGAAACA
TGTTAATACCAAGGAAGAGTCGCTTCTCGCAGAAGAAGATGACAGGGGAAATGAAGAAGGGTTCAAACTCAAGGATTCAG
CTCCATCACTCATGCATAGTGTTCAGCCGCTAGGAAATCTGTACCTCAATCCTGGAACAATCAACTCGAGGAACACAGGT
CTAGGTACTCTCCAGACCTTAACCGATGAGTTGGTTATTGATATTCTAGGGCTTTTGGATGGAACTCATTTGGGGATTTT
GGCTACCGTTAGCAAGTCCTTCTATGTTTTCATTAACCACGAACCTCTTTGGAGGAATTTTGTATTGGATAAGTTAAATG
GTGGATTTTCGTTTAGAGGTTCATGGAAAACGACTTACGTTGCTTCTTGTTTTCCATCATTTGATGTTTCCGTTATCGAT
GCTTCGGGTCTGAGGGTTAGAGACTTTTACTCGGACTATCTGTTTCAGAGTTGGTTATGTGCTAGTCTCGAAATGAGACC
GGAATGGCTTGAGAGAGATAATATAATTCGAAAGAAAGGGATTTCTGTTGAAGAATTTATGTTGAATTTTGAGGAACCAA
ATAAGCCAGTATTATTGGAAGGCTGTATGGATAATTGGGCTGCACTGGAAAAATGGAACAAAGATTATTTGGTAGAGGTG
TGTGGTGATGTAAGGTTTTCAGTTGGGCCAGTAGAAATGAAGCTTGAGGATTACTTTGACTACTCCGATCGAGTTAGGGA
AGAGAGACCATTGTATTTATTTGATCCAAAATTTGCAGAGAAAGTTCCAATTTTGGGTTTGGAGTATGATGTTCCAGTTT
ACTTCAGGGAAGATTTGTTTAATGTTTTGGGGGATGAAAGACCTGATTATAGGTGGATAATAATTGGTCCAGCCGGGTCT
GGATCATCTTTCCACATTGATCCTAATTCAACATCAGCTTGGAATGCAGTTATCAGAGGGTCTAAGAAATGGATTTTGTT
CCCACCAGATGTAGTTCCTCCAGGTGTGCACCCTAGCCCGGATGGGGCTGAGGTGGCATGTCCTGTTTCAATAATAGAGT
GGTTCATGAACTTCTATGGTGCTACAAAGAACTGGAAAAAGAGACCTATTGAGTGTATTTGTAGGGCTGGAGAGGTGATA
TTTGTTCCAAATGGATGGTGGCATCTTGTCATCAACTTGGAGGACTCAATTGCCATCACACAGAATTATGTCAGCAGGAG
AAATTTGGTGAATGTGTTGAATTTTCTGAAGAGGCCAAATGCCAGCACCCTTGTATCTGGAACAAGAGATAGAGTGAATT
TGCACGATAAGTTTAAGAATGCCTTCGAGGCAGCTTTCCCCGGGACCATCAACCAATTGTTGCAGGTAGCGGAGGAGAAG
AAGGCTCAACAACAGAAAGTTTCCTTCTGGGATTCAGCACAAGATTCCAAGGCTGGTGCTTTCAAGTTCTCCTTCTAA