Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Carica papaya Transcription Factor Database


>evm.TU.supercontig_50.18 [Carica papaya]   transcript sequence BLAST
ATGCAGGAATTTAGTGACACTCTTGCATATATTGCAAGCATTCGTTCCAGAGTGGAGCCCTATGGATTGTGCCGTATTGT
TCCTCCTCCCTCTTGGCAGCCACCATGCTGTCTTAAGGAAAACAACATATGGAAGAGTTCTAAATTCATTACCCAAATTC
AATGGGCTGATGGGCTCCAACATCAATACTCGTCGAGCAAAATGGGTAATTTTTCTGAAATTAGTTCCATTAAGAGAAAA
AGAAGCTTCAGTACAGGATTTGAGCAAGGGATTGATGGTATACATCCTCTGACTGATGAAGCGGGTTCCTCTAATATTGA
GGGATTTAAACCAAAAACTGGTCCAGAGTTTACACTTGAAAGTTTCAAGAAATATGCAGATGATTTCAAGGCCCAATACT
TCAGCATGAGGGCTAAGGTTTCAGGTGGTGATAAAACTTTTGTATTTCAAAACAATTTGGAGCCATCGGTAAACGAAATT
GAGGCTGAATATAAACGAATTGTTGAGAATCCAAGTGAAGAATTTGAGGTGCTTTATGGTAACAATGTGGATACTGGAGT
TTTTGGCAGTGGATTTCCATCAATATCCAATCTGTCGGAAACATCTGACTATCATAAATATCTAGAATCAGGCTGGAACT
TAAATAATACACCAAAGCTTCCTGGTTCTCTTCTTTCCTTAGAAGATGCTAAGATTTCAAATTTGTTAGTGCCTCATCTG
CAAATAGGGATGTGCTTTTCATCCTTATCTTGGAGAGTTGAGGAGCACCACTTATACTTACTCTCTTATATGCATTTGGG
TGCACCTAAAATATGGTATGCTACCCCTGGAAGATACAATACTAACTTTGAGGCCACCATCAGGAAGTTCGTCCCAAATT
TGTTAGCAGATCAGCCTGGCTTGGATCATAAGCTGGGTAAGAAACTTTCTTCTGAAGGTGTACCTGTTTATCGTTGCATC
CAGTATCCTGGGGAGTTTGTTCTTATTTTCCCAGGAGCGTACCATTCAGAGTTTGATTCTGGTTTTAATTGTGTTGAGAT
GGTAAATTTTGCTCCCGTTGATTGGTTGTTTCACGGGCAAAATGCTGTTGAGCTCTATTCTGTACAGGGGAAGAAAACCT
CAATTTCCAATGATAAATTGTTGCTAGGTGTGGCTAGGGAAGCTGTGAGGGAACAATGGGAGTTATTACTATTAAGGAAG
AACATGTCAAATAATTTAAGATGGAAGGATGCTTGCGGGAAGGATAGCATCTTAGCAAAAGCACTTAAGTCACGTATCAC
AATCGAAGAAAAAAGGAGGAACTATCTTTGCAATATTACACAATCGCGGAGCATGGACAAAAATTTTGATGCTACAAGCA
AACCTTTGGGAGGGAAATTTAGTGCTATCTATAGATGGGCTAGAGAAGATCTCAAGTTGGCTGTCCGTTGCTTTACTTCT
AAGGATGGATTACAATCGAAATATTGCCAAGAAGAACTAAAACAGAAAGAAGACAAGCGCCAAGATGCTCCATCAGCGAG
TGGCACTGGGAAGAATACTGCTGCTAGCATCAAGGCAGAAATGAAGGCTCGAGTGCAGCAAGCAACAGCATTGAGTAAAC
ATAAAAGCAACAAGGAAATAGTTGTATCTCCAAGTCGGACAATGGACTATGCATCAATGATGAGGAGTGGGACAACTTCC
AGTCCTTCAAATGAAACTATAAGCATTTCAAGTTCCTCAGAATCCGAAGACTCTTCGGATCCTGACTTTCAATATGGTGA
AAACTTCTCATTGTCCGAGACTTAG