Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>233468 [Populus trichocarpa]  gw1.XI.1448.1 transcript sequence BLAST
CTATGTCATCAGTGCATGAAAAAAGAAAGAAGAACTGTTGTTGTTTGTAAGAAATGTGAAAGAATGTACTGCATACAGTG
CATCAAGCAATGGTATCCTGAGATGACAGAAGGTCAATTTGCGGAACAATGCCCATTTTGTTGTAAAAAATGCAATTGCA
ATGTGTGTTTGCACTCGAGTGGATTGATTAAGACATCCAAAAGGAATATCACCAACCATGAAAAGGTTCGGCATCTGCAT
TATTTGATCAAGTCACTACTTCCTTTTCTGGAACAAATCTGTGATGAACAAACTGAAGAAGTTCAGATTGAGGCTGGTAT
TGGAGGTATCCTTTATTTCCCTGTTGATATAGCTGAGAACTTTTGCTATAGCAATGAGCGTGTTTATTGCAACTACTGTG
CCACTTCCATTGTTGACTTCCATCGCAGCTGTCGAAAATGTGCTTATGAACTATGCCTCAGTTGTTGTCGAGAAATTCGA
AAGGGAAGCCTTTCAAGTCGTGCTGAAAAAAGTTTTTGGTATGTGGATAGAGGCTTTGATTATATGCATGGTGGAGATCC
ACTGCCTTGTCAATACCAAAATCCTTATGACCACAGTGAGTCTCTGGTTCTACCATGGAATGCCAGTGAAGATGGGAGCA
TTTCTTGCCCTCCACAAGAATTGGGTGGTTGTGGTGATTGTTTATTGGAGCTAAAGCGTATCCTTCCACTGGGATGGGTT
GCAGAGTTGAAAAAAAGGGCAGAAGAATTATTGGGAATCTGTGATACTGAACAGGCAAGTTTGACGTGCAAGTGTAATGA
AGCAGGGGAAGGGGTGTTGAGAAGAGCAGCTTTTAGGGAAGGATCTGAGGACAATTACTTGTATTGTCCTGCTTCAAAGG
ATATTCTTGAGTATGAAGAACTTTTTCACTTCCAAAAGCACTGGGTTAAAGGTGAGCCAGTTATAGTTCGTGATGTTCTC
GAGCAGACAACTCGTTTGAGCTGGGAGCCAAAGGTCATGTGGCGTGCATTATGTGAAAATGTGGATTCACATATTAGTTC
AAAAATGTCTGAAGTGAAGGCTATTGATTGTCTGGCTTGTTGCGAGGTGGAGATCAATACCCGGCAGTTTTTTAAAGGCT
ACACGGAAGGGAGAACATATCATAACTTTTGGCCTGAAATGCTTAAGCTCAAGGACTGGCCTCCATCAGATAAATTCGAA
AATCTTTTGCCACGCCACTGTGACGAGTTTAACAGTGCACTGCCATTTCAAGAATACAGTGATCCAAATGCTGGAATCCT
TAATGTTGCTGTGAAGTTTCCAGCAGATCACCTGCAACCAGATTTGGGTCCAAAAACTTACATTGCATATGGTACAAGAG
AAGAGCTTGGAAGAGGGGACTCAGTGACCAAGCTTCACTGTGACATGTCAGATGCGGTAAATATTTTGACACATACTGCT
GAAGTAGCATTAAGTCAAGAACAGTGCTCCGCCATTGAGCTGTTGAAAATGAAGCACAGGGCTCAGGATGAGAAGGAATA
TTTAGAACAAGACAAGGTAGACAATCCTCACATTGAACTTGATCAGGGAAATGATAGTGGCGCCGCCTTGTGGGACATTT
TCAGAAGGGAGGATGTTCCCAAGTTAGAGGAATATTTGAGAAAGCACCACAGAGAATTCAGGCACAATTACTGTGCCCCT
GTAGAACGGGTAAATTCATTGGTCGTTCATCCAATTCATGACCAATGTTTCTATTTAACTGTGGAGCATAAAAGGAAACT
GAAGGAGGAATTCGGAGTTGAAGCCTGGACATTTGAACAAAGAGTTGGAGAGGCTGTATTTATACCTGCTGGATGCCCAC
ACCAAGTAAGGAATCTACAGTCTTGCACAAAAGTTGCTGTCGACTTCGTCTCACCCGAAAATATAAGGGAATGCCTCCGG
TTAACTGAAGAGTTTCGACAACTTCCAGTGAACCATAGAGCTAGAGAGGATAAACTAGAGGTAACT