Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Populus trichocarpa Transcription Factor Database


>414287 [Populus trichocarpa]  gw1.III.1390.1 transcript sequence BLAST
AAGCGGAAAGTGGAAAAGTTTGACACTAGTGATTTAGAATGGACTGAAAAAATCCCAGAATGCCCTGTCTATTGTCCGAC
AAAGGAAGAGTTTGAGGATCCCTTGGTGTACTTGCAGAAAATAGCTCCAGAAGCTTCAAGATATGGTATATGCAAGATTA
TTTCTCCTATTAGTGCATCTGTTCCTGCTGGGATTGTATTAATGAAAGAGAAAGCAGGATTCAAGTTTACAACTAGAGTA
CAACCTCTTCGTCTTGCTGAGTGGGATAGTAGTGACCGAGTCACATTTTTTATGAGTGGAAGAAATTATACATTTCATGA
TTTCGAGAAAATGGCGAACAAGGTTTTTGCCCGTAGATATTGTAGTGCCAGTTGTCTTCCTGCGACGTACATGGAAAAAG
AATTTTGGCATGAAATTGCGTGTGGAAAGACAGAAACGGTTGAATATGCATGCGATGTTGATGGCAGTGCCTTTTCATCG
TCTCCCAGGGACCCGCTTGGAAATAGCAAGTGGAATCTGAAGAATCTTTCCCGGCTGCCGAAGTCCATTTTGCGCCTTCT
GGGACCAGCTATTCCGGGGGTAACTGATCCTATGCTTTACATTGGAATGCTGTTTAGCGTGTTTGCTTGGCATGTAGAAG
ATCATTATTTGTACAGCATTAATTACCATCATTGCGGAGCATCAAAAACTTGGTATGGAATTCCTGGTCATGCAGCTTTA
AAATTTGAAAAAGTGGTTAGAGAACATGTGTATAGCCATGATATTCTATCAACTGATGGGGAGGATGGAGCTTTCGATGT
ACTTTTGGGGAAAACAACTCTGTTTCCCCCAAATATATTGTTAGAACATGATGTCCCTGTGTACAAGGCTGTGCAAAAGC
CTGGGGAGTTTATAATCACTTTCCCGAGAGCTTATCATGCAGGATTCAGCCATGGTTTCAACTGTGGTGAGGCTGTGAAC
TTCGCAATTGGTGACTGGTTTCCTTTGGGGGCTGTAGCTAGCTGGCGCTATGCACTACTCAACAGGGTGCCTCTACTTCC
CCATGAAGAACTTCTGTGCAAAGAAGCAATGCTTCTTTATACAAGTCTAGAACTTGAAGATTCAGATTATTCCTCTGCGG
ACCTGGTTTCCCATAATTGGATTAAGGCTTCTTTTGTGAAGCTGATGCGATTCCACCACCGTGCTCGCTGGTCTATAATG
AAATCAAGAGCATGCACTGGCCTTTTGCCAAATACCAATGGGACAATCTTATGCACCTTATGTAAACTGGATTGCTATGT
GGCATTCCTTAACTGCAGCTGTGACTTGCATCCGGTGTGCCTTAGACATGATTTCAGTTCACTTGGCTTTTCATGTGGGA
GAAATCACACACTGTTTTTGAGGGAGGATATTTCTAATATGGAAGCTGTAGCTAAGAAATTTGAGAAGGAAGATGGAATA
TTAGAGGAGATTAGACGGCAAGCAAACACTGGTGATGATTTGTATTCTTATCAGTTATCAGTTAAGTTTCATTGTGTTCC
CGAGGATGGGTACTTTCCTTATTGTGATATAAGCTTTGATTTCAATGCCGAGACTCCTGCGATAACCTGGGAATGTTCAC
AAGAGTTTAGCAAATCCACAAACAAGTATGGTATTGGAAATTTTAGACCTGAATACTCTGAAGCTTCCATTTCCTGTGCT
GCATCCACTCTCTGTTCTTTTGGAGAGCCAGTGGAAAGCTTTTCTGCATCTGACAACAAAAGTAATCCTCGAGGGTTAGA
GGTTAAATCCAGTGTTGATGAACAAAGTGATGATTCTGACTCGGAGATTTTTAGGGTTAAGCGCCGGTCTTCTCTGAAAG
TTGAAAAAAGAGTTGTGAATGATGCTGCATCTTCAAAGAACTCTGAACACCAGGGGCTTAAAAGACTGAAGAAGCTCCAA
CATGAAGGAAGATATGGGCAAACGACATCA