Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Sorghum bicolor Transcription Factor Database


>4991161 [Sorghum bicolor]  fgenesh1_pg.C_chr_9000889 transcript sequence BLAST
ATGGTTTCCTCCTCCGCCTCCGCAGAGGAGGCCGGCCCTGCGCGGCACGGCGAGAAGAAGCGAATGCGCTGCGGCGGCGG
AGGCGCCGTGGCCTCGCCGGGGCCCAGCGCCACGGCCGTGGCCTCGCATGTTAGGGATCACTGCTCATCAAGAAGTTTCA
CGGAGTACATTGACGGAGCTACAACTACATGTGGAATGTGGCATCCAGGTGAATCACAGAGACCTGAAATTGATGATGCC
CCCATTTTCACTCCAACTGAAGAGGAATTTAAGGATGCAATCGGATACATTGCTAGCATTCGTTCGCAAGCAGAAAGATA
TGGAATTTGTCGTATTATTCCACCATCTTCTTGGAAACCTCCGTGTCCTCTGAAGGAGAAGAGTTTCTGGAAATGTACAG
AGTTCAATACTCGAGTTCAACAAGTTGACAAGCTTCAAAACACGGAACCCACAATGAAAAGAACACAACCTCGAGTTCAG
AGGAAAAGAAAGAGACTGAGGTTTGGGATGACACACAGATGTCCTACTTCAAGTGCGGACTCCGAAGAGAAATTTGGCTT
TCAATCTGGGTCTGATTTCACATTAGATGAGTTTCAGAAATATGCTGATGAGTTCAAGCAGAAATATTTCAGAATGAAAG
GGAGTGATGAAATTTCTATTTCTGAAATTAAGAACCACATGAAAATGTGGGAACCATCTGCGGAGGAAATCGAGGGAGAA
TATTGGCGGATAGTCGTATGCCCTAGTGATAAAGTTGAGGTGGATTATGGTGCTGATTTGGACACTGCAACCTTTGGTAG
TGGTTTTGTTAAATTATCTTCTTCAGATGGAAATAAGCAAGATCCATATGGCGTGTCTTGTTGGAACTTGAATAATCTGC
CACGTCTGCCTGATTCTGTTATCTCATTTGAAGATGAAGATATATCTGGTGTTGTTGTCCCATGGCTTTATGTAGGAATG
TGCTTCTCTTCATTTTGCTGGCATGTGGAAGACCATTTTCTTTATTCTCTGAATTACATGCATTTTGGTGAACCAAAAGT
TTGGTATGGTGTCCCTGGTGGTGAGGCTGTAAAGCTGGAAGAATCTATGAGAAAAAACTTACCCAAACTGTTTGAAGAAC
AGCCTGACCTACTTCATGAGCTGGTTACACAGTTATCTCCATCTGTTCTAAAATCAGAAGGAGTTTCTGTTTATCGTGCT
GTTCAGAAGTCAGGTGAGTTCGTTCTGACACTACCACGAGCATACCATTCTGGATTCAACTGTGGTTTCAACTGTGCGGA
GGCAGTAAATGTCGCTCCTGTGGATTGGCTGCCTCATGGACAGTGTGCTGCTGAGCTCTATAGAGATCAGCATTGCAAGA
CATCCATATCACATGACAAGTTATTACTGAAGGCTGCAAAAGAAGCTATCAGACAACTTTGGATGAACCTTTTGAATTGC
AAGAGTGGTAAAGGAGAATACAGATGGCTGAACACATGTGGAAAGGATGGCGTCCTGACAAATGCAATTAAGACAAGAGT
TAAGAAGGAGGGTGCTGCATGGGAGGCGAATGTTACTTTGAAAAGTAAGAAGATGGACAAGGATTACGATTCCAATGACC
GAGAGTGTTTTTCATGCTTTTATGATCTGCACTTGTCTGCTGTCAGTTGCCAGTGCACACCTAACCGCTTTGCTTGCTTA
AACCATATGAATCTTCTTTGTTCATGTGGAATGGACAGGAAAATTACATTGTTTCGATATAGCATGGAGGAGCTTAATAC
TCTTGTAGCAGCTCTGGAGGGTGATCCGGCTGCAGTTTGTTGCTGGGGACAGGACCACCTAGGCTTAGTTTGCCAATCTG
GTTCTCTGAAGCACAGGAAGATGGACTCATGTAAAAGCACAGAATTTTCAGGATTAGCGATTGATGCCAATCTTGTTTCT
GGATTTGGTGGCAATCAAAATCAATGCGATGACCTTCAAAAGCCAGCAGGATTCCAGCAAGGAAAAGGAGTCCAGAATAA
TTGTCTTAATCTCAACATAGAGGATCCACCATGCAGTTCCAGAATAAAAGAACCATCAAGGCATCAGGTTGAGCCACTAG
ACTATGGAATGGTAATGATTGGCAAAAAGTGGTTCAATAATCAAGCTATTTTTCCTAAAGGTTTCAGAAGTCGAGTTACA
TTTTACAATATACAAGATCCGACAGCGTGGTGCTTTTATGTTTCAGAAGTCCTAGATGCTGGACCTCTTGGACCATTGTT
TAAGGAAATAGAGGCTCTAGATCCCCATCACCAGTGTTTGGACTACTGGTTATCAAAGGCTGCCTCTCCAGCGAAAGAAC
TCCCTTCAGATTCCACGAATACTCCAGTAATTCCCATGTAA