Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00034251001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGGCGTCGACGCCGATGGCGCCGCCGAACCCGGCGGCGGGAAACCCTAACTTCGACGGGAATCCGCCGGCGGTCCCAAC
TCCGCCGGGAACAGACATGACGGGCATCTGTTTCAGAGATCAGCTATGGTTAAACTCCTACCCTCTGGATCGAAACCTCG
TGTTTGATTACTTTGCTTTGTCTCCTTTCTACGATTGGACCTGCAATAACGAACAGCTTCGTCTACGATCAATTCATCCT
CTCGACACCTCGCATCTGTCGAAAATGACTGGTACCGAATACATGCTGAATGAAGTTATGGAGCCCCACCTCTTTGTCAT
CCGGAAGCAAAAGAGAGATGGCCCTGAGAAAGTTACACCAATGCTTACTTATTATATTTTGGATGGTTCAATCTACCAAG
CTCCACAACTCTGCAATGTCTTTACAGCTCGAATTGGCCGGGCTCTGTATCATATATCAAAGGCTTTTACTACTGCTGCC
TCAAAGCTGGAGAAGATTGGATATGTGGATGCTGAAAATGAAAATCCGGCACTTGAATCAAAGGTTGGTAAAGAGACAAT
CGACTTTAAGGAAGTCATGCGAGTGGACCAGATTCTTGCATCTTTACAGCGCAAGCTACCTCCAGCCCCTCCACCACCAC
AATTCCCAGAAGGCTATGCTCCCCCTCCAACAGCGGAAGGAGAGAAAGGCCCCGAAACCCAGCAAGCAGCCGAGCCACAG
CTTCCGGCTCTTGATCCCATCATCGACCAAGGCCCATCTAAAAGAATGAAATTTTGA