Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00010755001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGTCACCACTAGTGAGGACACCAAAGGTACCCACACAACACCCTTCTCTGTCTTCATCTTGTTCACTGATCTGGGTTTG
TTCTGGTTCAGAGGAAACAGCAAAGGATTCCAAGGTGGAGTTCTCTGAAGATGAGGAGACACTCATAGCTAGAATGTTTA
GATTGGTGGGAGACAGATGGAATTTGATTGCGGGAAGGATCCCGGGAAGATCTGCAGAAGAGATCAAGAAGTATTGGACT
TCCAAGTCTGTCTCATCGTCGACTAAACAACATGATTGA