Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00032266001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGCACGGGAGCGAAACATCGAACATTCCCAAGCAGGCTGGTCTTAAAAGATGTGGGAAGAGTTGCAGGCTTAGATGGTT
GAATTATTTGAGACCAGATATCAAGAGAGGCAACATATCGCTGGAGGAAGAAGATCTCATCATTAGGCTCCACAAGCTCT
TAGGCAACAGATGGGCTTTAATAGCTGGGAGGCTTCCAGGGCGAACAGACAATGAAATCAAGAACTACTGGAACACAACC
TTGAGGAAAAAGGTGAATGGGAAACAACCAAATCATGAGTCTAAAGACGAGAAGAAGAAATCAAGTATCAAAGAGTCTAT
CGAGAAGAACCCGCCGCCATCTACTATGGTTGAATCCCAAGTGATTCGAACAAAGGCTTCACGCTGTAATAAAGTTTTCA
TCTCACAACCCCAAAAACTCCAAAACCTTGACAATGGAGTTGCAGCAAAAGAAGACTCCATGAATTGCAGACCAAAGGCC
ATTCCCTCAAACACTTCCGGAGAAGATGATTCCTTTAACGGCACCATGGACTTTGATGTGGGGGAGTTTTTCATGTCTGA
TATTTCAGATTCAGACCTCTGGAAGCTGTTCCAGTTTGATAACAACAGTAATACTGTAAAGGAAGATGGCAACAACAATG
ACGGTTTTCCCTTCTCTTCTGCAGACCAGCCTGGTCTATTCTCTGAGGAAATGATCAAAGACTGGATCAGGGATGATGAG
TCTTAA