Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00034599001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGGCAAACCCATCTGGGACCCATCAAGAACCGGGTCACGCCTCGTCTTCATTCAACGGCGGGGGCAACCCGAGCAACGG
AAGTGTTGCTCCGGCGTCGGAGAATTCTGGTCCTCCGGCGGGGGCGGTTGCGACGGCCACGGCGATGAAACACAACCCGG
GTATTGCAATGGATTGGACACCCGAGGAGCAATCGGTTCTTGAAGAAGGGCTCAACGCATATAGCTCAGATTCTAACATA
ATTCGGTATGCAAAGATTGCTATGCAATTACAAAATAAGACAGTTCGGGATGTGGCATTACGGTGCAGATGGATGAGTAA
AAAGGAAAATAGCAAGAGAAGGAAAGAAGACCATAATTTGTCAAGGAAAAGCAAAGATAAAAAGGAAAAAGTCACTGAAC
CTTCAGCAAAGTCATCTCATTTAGCATCCCGAACCAATGTTCCACCATATGCTATGCCCATGATTCCTATGGACAATGAT
GATGGCATATCATACAAAGCCATTGGTGGTTCTACTGGACAGCTTCTTGAGCAAAATGCACAAGCTTTCAATCAAATTTC
TGCAAATCTTGCCTCTCTACAGATACAAGACAACATCAGTCTTTTCTGCCAAGCTCGTGACAATATTCAGGCCATCTTGA
ATGACTTGAACGACATGCCAGAAGTAATGCGGCAGATGCCGCCTCTTCCTGTGAAGATAAACGAAGATCTGGTCAACTCC
ATCCTTCCCCGCGCAGCCCACCCGGCCCTCCCAAGGCAGCCATGA