Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00025798001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGAGCATTATTGAGATGGTTGAGTCAAGGTTGCCACCAGGTTTCAGGTTCCATCCAAAAGATGAAGAGCTTATATGTGA
TTACCTGATGAAGAAGGTCACTTCCTCTGAATCTTCTCTGTTCATTGAAGTTGATCTCAACAAGTGTGAGCCTTGGGATA
TTCCTGAGATGGCATGTGTTGGGAGCAAAGATTGGTATTTCTACAACCAGAGAGATAGGAAATATGCAACAGGACTTAGA
ACAAATAGGGCAACACTATCTGGATATTGGAAGGCGACAGGCAAGGACAGGCCGATCCTTAGCAAGGGCACCCTTGTTGG
CATGAGGAAGACCTTGGTCTTCTACCAAGGTAGGGCACCCAAAGGCAAAAAGACTGACTGGGTCATGCATGAGTTTCGCC
TCCAAGGCCCTCTCACCCCACCTGCCATTCCTTCTCTCAAGGAAGATTGGGTTCTATGTAGAGTGTTCAACAAAAGCAAG
GCAATAACAAGCAACATGGGGAATGGGTACTATGACAACATGAACATGGGCTCTTCAACTCTTCCACCACTAGTGGATTC
TTACATCAATTTTGATCAAACTGAAATCAAACTCAATGAATATGAGCAAGTGCCCTGCTTCTCCGATATGTGCTCCCCAA
ACCCATCAAACCTACCACACTTGCTCACTAAAACTATTGCACCCATATTTGGAGGAATGCCAGACTTGGGTACTTTCTCT
TGTGATAAAATGGTAATAAAGACTGTGTTGAACCAGCTCTCCAATGTGGAAGAGTCACCAAGCTTTGGGGAAGGGAGTTC
ATCAGAGAGCTACTTGTCTGAAGTGGCTCTGCCCCCCATTTGGAACCATTATTGTTAG