Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00031969001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGACTTCATCCAGCGGCGGCGTTCCTCCTGGGTTCCGGTTCCACCCGACGGACGAAGAGCTTCTGCACTACTACTTGAA
GAAGAAGGTGTCCTATCAGAAGTTTGATATGGAGGTGATCAGAGAGGTTGATTTGAATAAGATGGAGCCATGGGAACTCC
AAGAGAGATGTAGGATTGGGTCCACACCACAAAATGAGTGGTACTTCTTCAGCCACAAGGATAGGAAGTATCCAACAGGG
TCAAGGACTAATAGAGCCACAAATGCAGGGTTTTGGAAGGCAACAGGGAGGGACAAATGCATAAGAAATAGCTTCAAGAA
AATTGGAATGAGGAAAACCCTTGTTTTCTACAGAGGAAGGGCCCCTCATGGCCAAAAGACTGATTGGATCATGCATGAGT
ATAGGCTTGAAGATGCTGATGATTCTCCAGGAAACCCTAGTGAGGATGGATGGGTGGTGTGCAGGGTTTTCAAGAAGAAG
AACCTATTCAAGCTTGGAACCGAAGGCGGAGGAAGCAGCAGCGCCAGCATGGCCGGCTTAGACCAACAACTCAACATTAA
CACATCATCCACCACCGACCATCCCCGATCCTTCACCCACAGAGACACCCAATACTTACCACGCCCACAATCCTTACCCT
TCCACTACTCCCACATCCCCACCCCACAATACTCCCACAATCTCCAATCCCAAACCCTTCTCCCTCCCCACAAGCCCATT
GCCTACGACTTTTCACCTCTCCCTTCCGACTCCCCCGTCATGATCAAGCAGCTCATGTCCAACCCCCGAGACTGCGAGAG
TGCCGGCAGCGAGAGCCTCCGGTACCAGCCCTGCGAGCCGGGGATGGAGGTGAATACATGTGAGCCGGGGGCTCATCATC
ATCAGCATATGGTGGGTCCTGGGAGAGAAGAAAGCTTGAGTGAGTGGAGCATGCTTGATAGGTTGGTGACCTCTCATCTT
AGCCATGAGGATTCATCGTCGAAGGGAGTGAGGTTTGAGGATGGGAATGGTTCGTCGGTTCAGCAAATGAATCAGCTGTC
CTTGCGTGGAGAAATGGACTTCTGGGGGTATGGGAAGTAG