Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00037297001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGGAGCGAGAGAGAAATCAACGGTTTCTCGATGAGGGGATGTCTGAGGTGCCGAGAGAGACTCAGTTGTCAATTGCAGC
TTCGTCGATGTTTCCAGGGTTTAGGTTTTCGCCGACTGATGAGGAGTTGATATCTCATTATCTGAAGAAGAAGATTCAAG
GCTCTGAGAAAAGCGTTGAAGTTATTGCTGAGGTTGAAATCTGTAAATACGAACCTTGGGACTTACCAGCCAAATCTATT
ATTGAATCGGAGAATGAGTGGTTCTTCTTTTCTCCTCGTGGAAGGAAGTATCCAAATGGCTCTCAAAGTAAGAGGGCAAC
TGAATATGGTTACTGGAAAGCCACTGGGAAAGAGCGAATTGTGAAGTCAGGTTCTACTTTGATTGGTTCAAAACGAACTT
TGGTGTTCCACATAGGCCGTGCACCAAAAGGGGAGAGGACGGAATGGATAATGCATGAGTATTGTATGGAGGGGAAATCT
CAGGATTCTCTGGTTGTTTGTCGGCTTCGAAAGAACACTGAATTTCGAATGAATGGATCTCAAAGGCGTTTGTCAACTAT
GACTGGTCATAACCATGCCATCTCTGAAGTTAATATTGACCAGACAAATTTGTCTGAAAGAGAGCAGGGAATTGAATCTA
GTTCAAATAAGTGTAGCAGCAGTTATGATTCTTATTCTATTGGGCAAGACTGTGACAGGGCAGATGATTGTTTTGCTGAA
ATAATGAACGATGATATCATAAAGCTCGATGAAACTTTTCTAGCTGATAATCCTCAACTCCTATTTATGATTGCTGATAA
AACTGAGCTAGAGAGAGAATCTGAACCACCAGAACCAGTTGACACAACTCAGGTACTTCCTTTTCAGGGGACAGCAAATA
GAAGAATCAGATTGAAGAAGCAAGGTCCAAGAAGGATAAGTTACCCGGCAGAGTATATGAGCATTGAGCCACCAAAATAT
CTAATGAAGACTCTGGTTAATCGGCTCATATATTTGCTTGTGATTATCCTGACATTGTTGGTTTTGTTTTCGTCGTTGGG
AGGATCAGGATGGGTTAAAAAGGTCATTCACACCACCATGTACCATGACTTTTGA