Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Selaginella moellendorffii Transcription Factor Database


>430009 [Selaginella moellendorffii]  fgenesh2_pg.C_scaffold_123000006 transcript sequence BLAST
ATGGGGAAGAGACCGTTTGTGCTCGTCTATCAGTCGGGCAATTACGTTTGGAGTTTCGACTCAAACGGGGGAGTTGAGCT
GACTCCCAAATCCCAGTTCCAGGCGACATCTCTCCGTCCCGCAAAGTGGCACTTGATCAATCAGAAGATTGAGCCGAGCG
ACGCTCTGGGCAAAAGGGTGCTGGTTGCGGCATCTCCAGATCCCGCCAACGTGAAGAATGCTTATCCAGACAGACAGCTC
GCTAGAGTCTACTTGTATCCTTGCGAGTTCGACGCCTTGGTTAAGCTCTGGGAGGAGGAAGCTAGCCAGTTGGAGAAGCG
AGCTAGCCAGCTCGAGATGCAGCAGTCTTGTGAGCTCCAGGGCTGCTCTTTGGAGGAGACGGACACCATGATGGAAGATG
AGCTCAAGAACACTTACGAGGTTCAAGAGAGAGAAGGAGACGATGCAAACGATAAGGTGATCGCAGGAAACTTGAGAGAC
GAGGCAGGGTTGATCCGCATTCGCGTCGGGGTAGCAGACACTTACTACAAGTGGTTTGGTGGAGTCCCTCGTAAGCTTTG
GCAGCTTGAGCCGAGGCTGCTGACCGATATTGAACTGGAAAGGTTCGTGGATACGGCGCTCTTTAAGACGGATGTAGGAA
AGGTGTATCGAGCAATAGCTGCTGGAGCAGAATCTGATGATATCTCATGGATGCTGCTACACCTCAAAAGACCCCAAGCC
GCTGGTTACAAGTACCTCATCGATTTTGCATCGTCGAAGATCAAGTACAAGTTCACTTCAAGCATCCCAACTGCAAACCG
TCATGACCTGATCGTGTTGCTGGACTCCAGAGATCCCGGACTTGGTGCTCTTGGCGGTTTCCTGTTTGAACAGGATGTTG
TGGCAAAGGTTCTTCAGTCGCCCATCAGCGCTGTTCTTATGGTCGACGATAAGCATTGCACTAAATGCAATTCGCGGATG
GACTGCGGGGAAGGCCCTGTCAACTGGATCGCGTGTGGCGTATGCAAAAAATGGTATCATTATCTGTGCGTCCTCGAGAC
AGCTCCAGTGCCGCTGAAGTGGCGATGCGCTTCTTGCGAGGGAAAACCAGGTGACGAGGTCTTAACAACGACACGCAGGC
TTCGACTGAGATATTTTAGGGGTGATCTGAAAGAGGCGCTTTCCAATGCTGGTGCCGATGCTGTTAATTACGTATGGAGG
CCACTGAGGAAGAAAAATGGCAGCTACGACTTTGCCATTCTCCCTGGAACTTTGGGGCAGGCTACCACAGCTAAGTATCA
TCCGGTTCCGTTTGAAGCGATTAAAGGCGGACTGGCTGCCTTGGAGGCCTGGAACAAGGAGTACAACAAGGAAGATTACC
CTGAGAGACTTCGGCTACCAGAGCTATCGGAACAAGCAGCACCGCGTATCAAACAAGGGAGTGAGAGGTACTTAAGCATT
GGTTTCCCTGTGGTTTTTGCCTTGTTTATGGTTAACCGGCTGGAATGTGCAGGAATTATGCAAGCTAAGGTTCTCATACA
GACTCTTGGTGATGAGCAGTCGCAGTTATGTGCAGATATTCCCGAGCCAGAAGATAGCGTAGAAAAGCTTGACGAGTTGG
CGTTTGAGCCCATAGACTTCCAAGCCATGACGATGCAGCAGCTCAGGATGATGGCGCTTGAAAACGGCCTTACTGGCTAC
TCTTCTCTGAGGAGACAACAACTGATAGAGAAGTTGGAGGCCCTAGCGATCGTTGACGAGGATGAAAACCTTGAGTTTGA
AAGTCAGTATTATTCGCGAGTTGGTGCTCTTGTTTCTTAA