Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Selaginella moellendorffii Transcription Factor Database


>93518 [Selaginella moellendorffii]  e_gw1.14.413.1 transcript sequence BLAST
CAATTGGCCTCATTTCGAATCAAGGAGCTCAAGGATGTTCTCACCAGGCTCGGGCTTCCCAAGCAGGGGAAGAAACAGGT
TCTTATGGACAAAGTTCTCGCGGTGCTTGTTCCTTCCGAGTGGCAGCAACACCCACCTGACGGAAATAGAAGCTCTATCG
CAGCGCAAGTTATAGATGACATCTATAGGAAGTTGCGGGGATCGGGAGCTGTGGAGTTGGCTTCCGGACACAGGAATTTC
TCCGGTGCTGTGTCTGTGAGTGCCGGTCGATCGGATGAACCGGATGAAACTGAGAATCGATGTCCGTGTGGGAGTTCGCT
GGATACTGGAACTATGATCCAGTGTGACAACCAAGCCTGCAAAGTGTGGCAGCACCTTAACTGCGTGGTGATTCCTGAGA
ATGCAGCCGAGGGTGTCGAGCCCGATGTTCCATCGCAATTCTACTGTGAAATTTGCAGGATTAATTATGGAGATCCTTTT
TGTGTTACGTTATCGCAACCGTTGCCTGCAGCTAAGTTTTACGCTCCAGCGGCTCTTCAGATGGAAGGGGCGTCTCCTTT
GCATTCCCTGGAGAAGACTTTTATTTTATCAAAGGCTGATCGAGAAAACCTGCATAAACCAAACCACGACCTTCAGGTGT
GGTGTCTTCTCCTCAATGACAAAGTTCCGTTTCGAATGCACTGGCCAGACTGTGCGGAGCTTCGCGTCAATGGTGTCGTT
GTCAGGGTAACTACAAGAGCCGCGAAGCAGTTGCTTGGTGCAAATGGCCGAGATGACGGTCCAGGGATAACTGCCTGTAC
CAGAGAGGGCACGAACAGGATCTCGCTGTCAGCGTGTGATGCCCGGCCTTTTTGTATGGGCGTTCGCATCATTCGTCGCC
TTAGTGTCGAGCAGGTGATGAGTTTGATCCCGAGTGCTGCCCGTGGCGAATCTTTCGAGGAGGCCCTGGCTCGTGTCCGT
CGTTGTATAGATGGCGGTGCAAGCGATGCCGGCGATGACGATGATAGCGATCTTGAAGTTGTTGCCGACTCCGTGACTAT
GAATTTGAGTTGTCCTATGAGTGGTTCTCGGATACATATCGCTGGCCGCTTTAAACCATGTGCTCATATGGGCGGCTTCG
ACTTGAAGACATTTGTTGAGCTTAATCAAAGAGCACGAAAGTGGCAATGTCCTGTGTGTATGAAGAATTACTCTCTTGAT
CAGCTCATCATTGATCCTTTTTTCAATCGCATCACTCATGCGATGAAAGACTATGGAGAGGACATCAAGGAAGTGGAACT
TAAGGCTGATGGTTCGTGGCGGCCAAAGCTTGAAGGCGAGACAGTGTCCAGACAACCATGGCGAAGTCCGGATGGCACAC
CGGTGCTAGCAAACGGCTTCCACAAGGCTACAGTGAAACAAGAGGAGGGCGTGTCTCAAGGAAGACCACCGTTAAAGATT
GGCATGAAGAGAGCACACGACGGTAGCTGGGCCGTG