Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT5G24470.1 [Arabidopsis thaliana]  APRR5 (PSEUDO-RESPONSE REGULATOR 5); transcription regulator  transcript sequence BLAST
ATGTGGCAAACGTGGCCACGTCAGCCAATTCTACTAGATATTTTTTCAAATCCAAATACTCTTTCCACAACCGTTAGATC
ATGGTCGGTTCGCCACCCACTTTCAATCATAACCGTTAAAACATTCGCTAGATTTTTTCTAGATATTTTCTTTTCTCCAC
ACTATTATAGAAAGAATAAAGTTCTTTTTTTTGCTCTCTTCTCATTTATCTCTCCACTCACAAATATTTTGATTTGTTTT
GTAACTGTTTCTCTTTCTCTGGAGCTTTCTTCTTCTTCTTCAATAATCGATTTAGGTTTTTCAAAGCTAAGTGTTTGTGT
TGTGATAATGACTAGTAGCGAGGAAGTAGTTGAAGTGACGGTGGTTAAAGCACCTGAAGCTGGCGGAGGAAAGTTATCAC
GTCGGAAGATTCGGAAGAAAGACGCCGGTGTTGATGGTTTGGTGAAGTGGGAGAGATTTCTCCCGAAAATCGCGCTTAGA
GTTTTGCTCGTTGAAGCTGATGATTCTACTAGACAGATTATCGCTGCTCTTCTCAGGAAATGTAGTTACAGAGTTGCTGC
AGTACCTGATGGCTTAAAAGCTTGGGAGATGCTAAAAGGAAAGCCTGAAAGTGTTGATTTGATATTAACAGAGGTTGATC
TACCTTCAATATCTGGATATGCTCTGCTAACACTTATCATGGAGCATGATATTTGCAAGAACATTCCTGTTATAATGATG
TCGACACAGGACTCGGTGAATACTGTGTATAAGTGTATGTTGAAAGGTGCGGCTGATTATCTTGTTAAGCCGTTGAGGAG
GAATGAGCTTAGAAATCTTTGGCAGCATGTCTGGAGAAGACAAACTTCACTTGCTCCTGATAGCTTTCCATGGAATGAGA
GTGTTGGACAGCAGAAAGCCGAGGGTGCGTCTGCAAACAACTCGAACGGAAAGAGAGACGATCATGTTGTGAGTGGGAAT
GGTGGTGATGCCCAGAGCTCGTGTACAAGACCAGAGATGGAAGGTGAGAGCGCAGACGTGGAGGTTAGTGCGAGAGACGC
AGTACAGATGGAGTGCGCAAAGTCTCAGTTTAATGAGACACGGCTTCTAGCAAATGAGTTGCAGAGTAAGCAAGCAGAAG
CCATTGACTTCATGGGAGCATCGTTTAGAAGAACTGGACGACGTAACAGAGAAGAAAGTGTTGCTCAATACGAATCTCGG
ATAGAGCTTGATCTTTCTCTGAGAAGACCTAATGCTTCTGAGAACCAATCTTCTGGAGACCGGCCTTCTCTTCATCCTTC
TAGTGCCTCAGCTTTCACACGGTACGTTCACAGGCCGTTGCAGACACAATGTTCAGCCTCCCCAGTGGTTACTGATCAAA
GAAAGAATGTTGCAGCAAGTCAAGATGATAACATTGTGCTAATGAACCAATACAATACATCTGAACCGCCTCCAAATGCT
CCAAGAAGAAACGACACCAGCTTTTACACTGGAGCTGACTCACCTGGTCCACCGTTTAGTAATCAGCTGAATTCTTGGCC
GGGACAGAGTTCATACCCTACGCCAACCCCTATCAACAATATACAGTTCAGAGATCCCAACACAGCTTATACATCTGCAA
TGGCTCCTGCTTCACTCTCCCCAAGCCCTAGTTCCGTTAGCCCGCATGAGTACAGTTCCATGTTTCACCCATTCAACAGT
AAACCCGAGGGGTTACAAGACCGGGATTGTTCCATGGATGTAGATGAGAGGAGATACGTCTCTTCTGCAACCGAACATAG
TGCAATAGGCAATCACATTGATCAGCTTATTGAGAAGAAGAACGAAGATGGCTATTCATTATCCGTCGGGAAAATTCAGC
AATCTCTTCAACGAGAAGCCGCTTTAACCAAATTCCGAATGAAGCGAAAGGACAGATGTTATGAGAAAAAGGTTCGTTAC
GAGAGCCGGAAGAAATTAGCAGAGCAACGACCACGAATCAAAGGCCAATTCGTTCGTCAAGTCCAATCCACACAAGCTCC
ATAGTGATCCAACAAATTGATATATTATATACAGTTCAATTTTGTATCATCAACTAGAGGAATTTTGTTTTCTCCGATGC
AGGAGCTGTTCTTTGTACAACTAATTCCACATACGTTAGATTTGGTGACACATTTGTGTGTACATACACATCTTTCGAGC
TTGTTGTTGAGTTTTAGTTAGAATCTACGTTAGATCTGTAACTACATACATTTGGATTACGTTTCTGTAACTTGCAAGAC
GAATTAGAAAGATTGAC