Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis lyrata Transcription Factor Database


>319874 [Arabidopsis lyrata]  fgenesh1_pm.C_scaffold_3002890 transcript sequence BLAST
ATGTCAGAGACTGGTGATTTATGTCTAGAACTTCCCAAAGATGATCCCTTTTATCACCATAAAAAGAAGTTCTTGAGTTG
CAAAGGTGTAGGCGTAAAGGAAACATTGAACCTCAGTGGATCATTATCTCAACAGCTTTTGAATGCTGCATTGGAAAAGT
TGCTTCAGTTTGGACGAATAGTTAACCTCGATAAGGTGGAAGTTTACTTTGGTGAGGATGCTTGTACTTCAGCAGGAATT
TACAGTGTTAGAAATGAAATCTCAGCTCTCAGCTGGATCCTTTCGCTCATACCGGTTTCTTGTGAAATGCAAACACAAGT
CGATACCTTCGAAGCTCTACGAGCTGCTGTAAAAAGTAGAATCAGTGAGGTTGTTGGAGCGGAAACGGAGAGAGCTAGAG
TTTTTGATAGCTATAGATGTGAAAAGGAAAGCAGATTAGTAGAATGGGGTCAGGACAATGGAGTCAAAACCAAATTGCAG
ATAGCTCACATTGATGGCTATGGACGAGGAGCTATCGCTAGTGAAGACTTGAAATTTGGCGATGTTGCTTTAGAGATTCC
TATCTCAAGTATCATTTCTGAGGAGTACGTGTTCAACTCCGACATGTACCCAATATTGGAGAAGATTGATGGGATTACAT
CTGAGACAATGGTGCTATTATGGACCATGAGGGAGAAGCATAACCTGGACTCGAAATTCAAACCATACTTTGACTCTCTT
CAGGAGAATTTTTGTACTGGTATGAGTTTCGGGGTTAATGCAATCATGGAGCTTGATGGTACATTGCTTTTAGATGAAAT
AATGCAAGCTAAAGAACTTTTGCGTGAGAGGTATGATGAATTGATTCCTCTTTTATCGAACCACCGGCATGTATTTCCAC
CGGAGCACTATACATGGGAACATTACTTATGGGCTTGCGAGTTGTATTACTCAAATAGCATGCAAATCAAATTCCCTGAT
GGAAAGCTGAAGACTTGCTTGATTCCTGTCGCCGGTTTTCTCAACCATTCGATATACCCACACATAGTGAAATATGGAAA
AGTATGCGTTGAGACGAGTTCCTTGAAGTTCCCAGTCTCAAGGCCTTGCAACAAAGGGGAACAATGTTTTCTTAGCTACG
GAAACTACTCTAGTTCGCATCTGTTAACATTTTACGGATTTCTACCAAAAGGCGATAATCCGTATGATGTCATTCCCTTA
GATTTTGATGTCATTGATGATGAAGACACTGAGACTGAGTTTTCTTGGACAACTCACATGGTACGCGGGACTTGGCTATC
GAGCAATCACGACATCTTCCACTACGGCTTGCCTACTCCATTGTTGAACTACTTGCGCAAAGCTCATGGACTTGATCATC
ATTCCGAAACAGATCTATGGAAGAACTTGGAAGTTGAGATGGGAGTACTCGAGAATCTCCAATCCACATTCGATGACATG
ATGCAAAATCTTGGCGATGCGGATTCTATCGACAGAGAAAACGCGGATTGGGATGTTAAAATAGCGATGGAGTTCAAAGA
ACAGCAGAGAAAGATTGTGTCTTCCATTCTTGATTCATGTTCTGCAGGTATCAAACTAGTTCTAGAATTCATAACTAACC
CACCGGTTTTAGCCAAGCTAGAATGA