Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT2G24740.1 [Arabidopsis thaliana]  SDG21 (SET DOMAIN GROUP 21)  transcript sequence BLAST
ATGGTCTCAACACCTCCAACCCTATTAATGCTATTTGATGATGGAGATGCTGGTCCTAGTACTGGTTTAGTCCACCGAGA
AAAATCTGATGCTGTTAATGAAGAAGCCCACGCAACATCAGTACCTCCTCATGCACCGCCACAAACCCTTTGGCTATTAG
ATAACTTCAACATTGAGGACTCTTATGACCGAGATGCTGGTCCTAGTACTGGTCCAGTCCACAGAGAAAGATCAGATGCT
GTTAATGAAGAAGCCCACGCAACATCAATACCTCCTCATGCACCGCCACAAACCCTTTGGCTATTAGATAACTTCAACAT
TGAGGACTCTTATGACCGAGATGCCGGTCCTAGTACTAGTCCAATAGACCGAGAAGCATCTCATGAAGTCAATGAAGACG
CCCACGCAACATCAGCACCTCCTCATGTAATGGTCTCACCACTACAAAACAGAAGACCATTTGATCAATTCAACAACCAA
CCTTATGATGCGAGTGCTGGTCCTAGTACTGGTCCAGGAAAGCGAGGACGTGGCCGACCAAAGGGTTCGAAAAATGGGTC
GAGAAAGCCAAAAAAGCCAAAAGCATATGACAACAACTCTACTGATGCGAGTGCTGGTCCTAGTTCTGGTCTAGGAAAAC
GAAGATGTGGCCGACCAAAGGGTTTAAAAAACAGGTCGAGAAAGCCAAAGAAGCCAAAAGCAGATGATCCTAATAGCAAA
ATGGTTATCTCTTGTCCGGATTTTGATTCAAGGATAACCGAAGCAGAGAGAGAAAGCGGAAACCAGGAGATAGTTGATTC
GATTTTGATGCGGTTTGACGCGGTTAGACGGCGGTTATGCCAACTAAACTACCGGAAAGACAAGATCCTTACAGCGTCAA
CTAATTGCATGAATTTGGGGGTCCGGACAAACATGACGAGGAGAATTGGACCCATTCCCGGAGTACAAGTAGGTGATATA
TTCTATTACTGGTGTGAAATGTGTTTAGTCGGGCTTCACAGAAACACGGCTGGAGGCATTGATAGTCTATTGGCTAAAGA
GAGTGGAGTGGATGGTCCTGCTGCTACGAGTGTGGTAACATCAGGAAAGTACGACAATGAAACCGAGGATCTTGAAACGT
TGATCTATAGCGGACATGGTGGTAAACCATGTGATCAAGTTTTACAAAGAGGAAACCGTGCACTAGAAGCAAGTGTAAGA
AGAAGGAATGAAGTAAGAGTCATAAGAGGGGAGCTCTATAATAATGAGAAGGTATATATCTATGATGGACTTTATCTGGT
CTCTGATTGCTGGCAAGTGACAGGAAAATCCGGTTTCAAGGAGTATAGGTTCAAACTGCTGAGGAAACCAGGCCAACCTC
CTGGTTATGCAATCTGGAAATTAGTTGAAAATTTGAGGAATCATGAATTGATTGATCCAAGACAAGGTTTTATACTTGGA
GATCTTTCTTTTGGAGAAGAGGGTTTACGAGTTCCGCTCGTTAATGAAGTCGATGAAGAAGACAAAACGATTCCTGACGA
TTTTGACTACATTAGATCTCAGTGTTACTCAGGTATGACGAATGATGTTAATGTTGATAGTCAATCACTTGTTCAGTCAT
ACATTCATCAAAACTGCACATGCATTCTAAAAAACTGTGGTCAGTTACCATACCATGACAACATTTTGGTTTGTCGTAAA
CCATTGATTTACGAGTGTGGTGGATCTTGTCCAACCCGAATGGTTGAAACCGGTTTGAAGCTCCACTTGGAAGTGTTTAA
GACATCAAACTGTGGTTGGGGTTTACGTTCTTGGGATCCAATCCGAGCTGGAACTTTTATCTGCGAGTTTACTGGTGTGA
GCAAGACGAAAGAAGAAGTAGAAGAAGATGACGACTACTTGTTCGATACATCTCGGATTTATCATAGCTTCAGATGGAAC
TATGAACCGGAGCTTTTGTGTGAAGATGCTTGCGAACAAGTCTCTGAAGATGCTAATCTTCCAACGCAAGTCTTGATAAG
CGCCAAGGAGAAAGGAAATGTTGGTCGGTTCATGAACCACAACTGTTGGCCTAATGTTTTCTGGCAGCCTATAGAGTATG
ATGATAACAACGGTCACATATATGTTCGCATTGGACTTTTTGCGATGAAGCACATTCCTCCAATGACAGAGTTAACATAT
GACTATGGAATTTCTTGTGTGGAGAAGACTGGAGAAGACGAAGTAATTTATAAAGGAAAGAAGATTTGTCTCTGTGGTTC
AGTCAAATGTCGTGGCTCTTTTGGCTGA