Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT3G59960.1 [Arabidopsis thaliana]  ASHH4 (HISTONE-LYSINE N-METHYLTRANSFERASE ASHH4)  transcript sequence BLAST
ATGTCTTCCTCGAAGAAGGGTTCCGATCGGAATCAAATCAGGAAGTCGTTGAGGAAGTTAAAAAAGCAGATTGGGGAATT
GGAGAAACTTGAATCTCCGGATCGGTTGAATAATGTGAAGCCTATCTTCATCAAGCGCAATATATACTTGAAGAAGAAAC
TCAAGAAGAAAGTTAAGGATCATGGCATATTCTGTTCTTGCTCCTTGGATCCTGGTTCTTCAACTCTTTGTGGCAGCGAT
TGCAATTGTGGGATTCTACTCTCAAGCTGTTCGTCTAGTTGCAAATGCAGTAGTGAATGCACCAACAAGCCGTTCCAACA
ACGACATATCAAGAAGATGAAGTTAGTTCAGACAGAGAAATGTGGATATGGGATTGTAGCAGATGAAGATATCAACTCAG
GAGAGTTTATCATTGAATATGTGGGAGAAGTTATTGACGACAAGATTTGTGAAGAAAGGCTTTGGAAGCTGAATCATAAG
GTCGAGACAAATTTCTATTTGTGTCAGATAAACTGGAACATGGTGATTGATGCTACTCACAAGGGTAATAAATCAAGATA
CATCAATCACAGCTGCAGTCCTAACACAGAGATGCAGAAATGGATAATTGATGGCGAGACAAGAATCGGCATTTTTGCTA
CCCGTTTCATAAACAAAGGCGAGCAGTTGACTTACGATTACCAGTTTGTTCAGTTTGGTGCAGATCAAGATTGCTACTGT
GGTGCAGTGTGTTGCAGAAAAAAGCTAGGTGCAAAACCTTGCAAAACTAAGAACACAACCTTAGAAGAAGCTGTGAAGCC
AGTGGCATGTAAAGTGACCTGGAAAACGCCCAAGCTTCTCAATTCAGAGGTAAGAGAAACCAATTTGGATGCGTCAGGAC
AAGCTTGGAACAATCATAGCCAGAGGAAAATATGTTGCCGGGACTGCATTGGTGCGTATTACACGGCTCAGATGAAGGTT
TTGACTCTAGTAGTTGACATTTTTCAGGTCATGTATGAGGATGGTGTTACCGAGATCATCGACATGTGCAGAGAAGTTTG
GAAGGTTGTAACTGCTTGA