Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Arabidopsis thaliana Transcription Factor Database


>AT5G13960.1 [Arabidopsis thaliana]  SUVH4 (SU(VAR)3-9 HOMOLOG 4)  transcript sequence BLAST
ATACCAAAAAAAAGAGGAGAAAAAAAAAACTCTCATCTTCGTCGTCTTCACAGTTTCAATCTCGCGCTGCTTAGTCTCCT
TCCGTCTCTTCTTCTCCGCTAGCTTTTCCAGGGGAAAAAGAGTGATCGATGGCTGGAAAAAGGAAACGAGCTAATGCTCC
TGACCAAACAGAGCGAAGATCGAGTGTTCGGGTTCAGAAAGTGAGACAGAAAGCGTTAGATGAGAAGGCGCGTTTAGTAC
AGGAGAGGGTTAAGCTCCTCAGTGACAGAAAGAGTGAAATTTGTGTCGATGACACTGAGTTACATGAGAAAGAAGAGGAA
AATGTCGATGGGAGCCCTAAACGAAGAAGCCCTCCAAAGCTAACCGCAATGCAGAAAGGAAAGCAGAAATTGAGTGTTTC
TCTGAATGGTAAGGACGTGAACTTGGAACCTCATCTCAAAGTGACAAAGTGTCTGAGGTTATTTAACAAGCAATATCTCC
TCTGTGTCCAGGCTAAGTTGAGCAGGCCTGATTTGAAGGGTGTAACTGAGATGATAAAAGCTAAGGCGATATTGTACCCA
AGAAAAATAATCGGTGACCTTCCAGGTATAGACGTTGGACACCGTTTTTTTTCAAGAGCTGAAATGTGTGCTGTAGGATT
CCATAACCATTGGCTAAATGGCATTGATTATATGTCAATGGAATACGAAAAAGAGTATAGTAACTACAAATTACCGCTTG
CTGTTTCTATTGTTATGTCGGGCCAGTACGAGGATGATCTAGACAATGCAGATACAGTGACTTACACTGGACAGGGAGGG
CATAACTTAACTGGTAATAAACGTCAGATAAAGGATCAACTTTTAGAACGAGGGAATTTGGCGCTAAAGCACTGCTGCGA
ATATAATGTGCCTGTCAGAGTAACTCGTGGTCACAATTGCAAAAGTAGCTATACCAAACGAGTATACACTTATGATGGAC
TGTACAAGGTTGAAAAGTTCTGGGCACAAAAGGGCGTTTCAGGATTTACAGTGTATAAGTACCGACTGAAACGATTGGAG
GGGCAACCAGAACTAACTACTGATCAGGTCAACTTTGTTGCTGGACGCATACCAACGAGTACTTCAGAAATTGAGGGTTT
GGTATGTGAGGACATCTCCGGAGGGCTAGAATTTAAGGGTATCCCCGCCACTAATCGTGTTGATGATTCACCAGTTTCAC
CAACATCTGGTTTCACATACATCAAATCTTTGATTATTGAGCCTAATGTCATAATTCCAAAGAGTTCAACTGGGTGTAAC
TGCCGAGGCAGCTGCACTGACTCAAAGAAATGTGCATGTGCTAAGCTTAATGGGGGTAACTTTCCATATGTTGACCTTAA
TGATGGCAGATTAATTGAGTCTCGAGATGTTGTATTTGAATGTGGTCCTCACTGTGGGTGTGGGCCAAAATGTGTCAACC
GAACTTCTCAGAAGCGTCTAAGATTCAATCTTGAGGTTTTCCGCTCTGCAAAGAAGGGTTGGGCAGTTAGATCATGGGAG
TACATACCAGCTGGTTCACCAGTATGTGAGTACATAGGAGTTGTCAGGAGAACTGCTGATGTGGATACTATCTCTGACAA
TGAATACATATTTGAGATTGACTGCCAACAGACAATGCAAGGTCTTGGTGGAAGACAGAGAAGACTAAGAGATGTTGCTG
TACCAATGAATAATGGAGTCAGTCAGAGCAGTGAAGATGAGAATGCGCCAGAGTTCTGCATTGATGCTGGTTCAACAGGA
AACTTTGCTAGGTTTATAAATCACAGTTGTGAACCAAACCTATTTGTTCAGTGCGTCCTGAGTTCTCACCAGGATATAAG
GCTTGCCCGTGTGGTTCTTTTCGCAGCTGACAACATTTCCCCAATGCAGGAGCTCACTTACGACTATGGATATGCGCTTG
ATAGCGTTCATGGACCGGATGGGAAGGTGAAGCAGCTCGCTTGCTACTGTGGAGCGCTAAATTGTAGGAAACGCCTTTAC
TAACAAAGGCTATTGGTGAACTTATTTTTTGGTCACTCTATTTTGGGGAGTACATAGATAGCAACTATCTCCCAAGTGGA
AGAACCCTTCACATTTTATTTAAGGGACTTTAGCTTCTTCTGCAGCGTACGTGCTGCCTTTTTCGGCATTGTTGTTTCCT
GAATTCTATTGTTGCCATTGGCATCTTATCTATCGGGTCAACAATATTAATC