Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Sorghum bicolor Transcription Factor Database


>4881238 [Sorghum bicolor]  estExt_Genewise1Plus.C_chr_310826 transcript sequence BLAST
ATGGCGAAGGTGGATTCGGTGGCGCCGGTGCCGAGCCCGACGTTCATGGACGCCGCTCCCCTGACCTTGCCGCCGCCGCT
GGTGGTGGAGGAGCTCGTGCTGCGCCGCAGTGCTCGTTGCCTCAATAGGCCAACCCGTCCCAGCTACGCGGACCAGGAGC
CTCCTAAAAAGCCCGGTGGCCGGGGCCGGGGCAAGCGGAAGAGGGATGAGGAGAAGCCGGAGCTGGCGGCGGCGCAGCAG
GGTGCCAAGAGCCCGGGCAGGAAGTACTCCAAGGTGGAGGCGGGTGAGAGGAAGCCGATGCCCGTGATTGCGGCGGTGCC
GGTCTCTTGCGCTGGCGTTGCTACGGAAGACGATGCGATGGGAACCGGGAAGAGCGCCAAGCTGAGGGTGAAAGAGACAT
TGAGGGCGTTCAACAGCCACTACCTCCACTTTGTGCAGGTACCTTTGTTTTGGTTCATGTTTTTCGCTGAATTTGTAAGC
ATTTTGGTACAGGAGGAGCAGAAGAGAGCACAGGCTGCGCTACAAGAGATTGAGGCTAAGACTAAGAAGAAACGCCCGTC
AAAGCGGCCTGATCTGAAGGCAATCACCAAGATGCAAGAAATGAATGCCGTGCTTTATCCAGAGAAGAGGATTGGGCATT
TACCAGGGATTGATGTTGGTGATCGATTTTATTCTCGTGCTGAAATGGTAGTGTTGGGCATCCACAGCCATTGGCTCAAT
GGAATTGACTACATGGGGATGAAATACCAAGGAAAGAAGGAGTATGAGAAGTTAACTTTTCCACTAGCCACCTGTATTGT
AATGTCGGGGATATATGAAGATGATCTAGACAAGGCCGATGAAATTATTTATACGGGTCAAGGAGGAAACGATTTACTTG
GTAACCATCGCCAAATTGGCTCTCAGCAATTGACACGTGGCAATTTAGCATTGAAGAATAGCAGGTACAATGGTAATCCT
GTCCGAGTTATTCGAGGCCATTTATCAAAGAATAGCTATACAGGAAAGATCTACACCTACGATGGACTTTACAAGGTTGT
ACATGACTGGGTGCAGACTGGAGTGCAAGGCCATGTTGTTTTCAAATATAAATTGAAGCGGCTTGAGGGTCAGCCATCAT
TGACTACTTCTGAGGTGCGATTTACTCGTGCAGAAGCTCCCACAACTATTTCTGAATTACCTGGACTGGTTTGTGACGAC
ATCTCTGGAGGGCAAGAAAATATTCCAATTCCTGCTACTAACTTGGTTGATGATCCGCCTGTTCCTCCATCTGGTTTCAC
ATACTTGAAGTCTCTAAAAATTCCAAAGGACATCAAGATTCCATCTAGTATTATTGGCTGTGATTGTGAAGGAGATTGTG
CTACCAACAAAAATTGTTCATGTGCTCAGCGCAATGGTTCTGATCTGCCTTATGTATCACATAAGAACATTGGCAGGTTG
GTGGAGCCCAAAGCAGTTGTATTTGAATGTGGGGCTAACTGCAGTTGCAACCATGATTGTGTAAACAGAACATCTCAACA
GGGTTTGCAGTATCGGTTAGAGGTATTTAAGACAGCTTCAAAAGGTTGGGGAGTTAGGACTTGGGACACTATCCTCCCTG
GGGCTCCCATCTGCGAGTACACAGGGGTGTTGAGGAGGACTGAAGATTTGGATGGTTCGCAAAACAACTATTGTTTTGAC
ATCGACTGTCTTCAAACCATGAAGGGTTTGGATGGAAGGGAGAAAAGAGCTGGATCTGAAATGCACCTGCCTAATCTTCA
TCCTGAGGATGATTCAGATGCACCACCTGCACCTGAGTACTGCATAGACGCTAGTTCTATTGGCAATTTTGCCAGATTTA
TAAATCACAGCTGCCAACCTAACCTTTTCGTCCAGTGCGTCTTGAGCTCACACAATGATGTTAAACTGGCAAAAGTGACG
CTTTTTGCTGCTGACACTATACTTCCTCTTCAGGAGCTATCCTATGACTATGGTTATCGCTTGGACAGTGTTGTTGGGCC
TGATGGAAAAATTGTGAAGCTGCCTTGCCACTGTGGTGCTCCTGATTGCCGGAAGCGCCTCTACTAGACCCTGCAGTGTG
TTCTGTTTGGATTTTGGAGGAAACAACTTATATTGTAGGGAAGCAGTCATGGTATCTATGTAGTTGACATGCTCTGATAT
TTAGCAAAAGAGGAGCAGCTTATGATATCTCCTTTTAGAGCATTCTTAATTTGTGAGAGTTAGAGGACATGCTGGTCATG
GTAGCGCATATTTTGCAGACAACCAATTAAC