Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Sorghum bicolor Transcription Factor Database


>4987400 [Sorghum bicolor]  fgenesh1_pg.C_chr_7001490 transcript sequence BLAST
ATGGACATGAGACAGCTTCACACTGTCTGCAACTGCCCTGCGGCCCCCATCCATGAGTTCTCTTCCTTCATTGCACTAAT
CTGCTGGCAAATCTGGAAAGCCAGAAACGCAAGGATCTCCAGCAATGAAGCACATTCAGTTGATCGTGTCCTCCGTGATT
GCAATCTGCAGCTGAACTCTGGCAGTTCAGACTACCAAGGGAAAAAAGAGCAACAGTTACCCAGTGGTGTTCCATTCTTG
AAATGGCTAGGCGTTCAACAGGCTAGACATATTAATCCTATGCTTTGTAAAACCTCTTGCAGCAACTTTTTAGTTGCAAT
TCATCTGAACTCTGGCAGTTCAGACTACCAAGGGAAAAAAGAGCAACAGTTACCCAGTGGTGTTCCATTCTTGAAATGGC
TAGGCGTTCAACAGGCTAGACATATTAATCCTATGCTTTGTAAAACCTCTTGCAGCAACTTTTTAGTTGCAATTCATGAT
GCTGGCCCTACAGATGACATAAAGGAAGCCTTCCAGCGCTTACCTCTCCCATACATTGACCAAGAGTTCAGTATTGACCC
TATTAATAAACAGGATCTGGAAACTGAAAGCGAACCACCTCCATATATGTTTATATTGTCAAGAAGAAAAGTGACGGTGA
TGCAATTGAAGGTGGATGCATCAGCTGTGACCACGACTCAACCTGTGAAAGTAGTTGTTCCTGCAGTTAAGTGCTCCAAC
AAACCATTTCGCAGAGAGAAAAAGATAGAGATCATTAAGACACAACAATGTGGATGGGGCGCTATTGCGCTGGAAACCAT
TGGGAAAGATGATTTTGTGATAGAGTTTGTTGGAGAAGTTATAGATGATGCAATGTGTGAAGATAGGCTTCTGGATATGA
GACAGCGCAGAGATCAGAATTTCTACATGTGTAAAGTCAGCAAGGACTTTGTAATTGATGCAACTTTCAAAGGAAATGCT
TGTCGCTTTTTTAACCACAGCTGCCAACCTAACTGTCGGCTGGAGAAATGGCAAGTTGACGGCAAGACAAGATTAGGTGT
CTTTGCTTCACAGGCTATTAAAGTAGGAATGCCCTTGACTTACAACTACAGGGGATTTCGTGCCCCTTATATTATTCGTC
ATGCTATTGCTCAAATTGACAATTCACAATGA