Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Vitis vinifera Transcription Factor Database


>GSVIVP00003639001 [Vitis vinifera]  transcript sequence BLAST
ATGAAGTCACAGGGCATAGACTGCAGCGACGCCCTAGAAATCACGCATTCCCTCGACCAGGGCATCTCCGTGTACGCCAA
ATGCGACCTGGAGGAGGGCGATGTTGTGGCCACCATTCCCAAGGACTCGTGCCTCACTGTCAAGACCTCTGGTGCTAAGG
ACATCATTGAAGAGTATGGTTTTGAGGGTCCTCTGGGGCTCTCTTTTGCCCTAATGTATGAGATTAGCTTGGGCCATGCC
TCTCCCTGGGCTCCCTATCTTCATCTCTTGCCGAATTCGGAGTCGTTGCCGTTGGTCTGGAGCCTCGATGAGGTTGATTC
ACTTCTTTCTGGTACTGAGATCCACAAGATAGTGAAAGAAGATAAGGCACTTATTTATGATGACTGGAAAGAGAACATTC
TACCCCTTATGGATTCAACATCTTTAAAGCTCAGTCCAGACTTCTTTGGTGTTGAACAGTACATTGCTGCAAAAAGCCTT
GTTGCATCTCGATCTTTTGAGGTAGATGATTACCATGGGTTTGGGATGGTTCCTTTGGCTGATCTCTTTAATCACAAGAC
GGGAGCTGAGAATGTACACTTCACCACTGAATTGTCTCATGGTGACTCCGATAATGATACAGACAACAATGATGAGGGCA
ACAATATGAGTGATAATAAACCACTTCCTCAAAATTCTTTCGATGATGGTAACTTGGAAGACCCTTCATATTTGGGGAAT
GATTCGATGATTTTGGAAACAATTATTGTGAAAAGTGTCAAAGCCGGGGATGAGGTATTTAATACATATGGGTCTATGGG
TAATGCTGGATTGCTACACAGATATGGATTTACAGAGCCTGATAATCCGAATGATATAGTGAATATTGATCTTGAACTGG
TACTTCATTGGAGTTCAGCTTTGTTCTCTGGTCGGCATAGTAGAGGAAGGCTTTCATTGTGGAGGAGGTTGGATTACCAT
GGATGTGTGAGCCAGAATTCTGAATATTTTGAAATCTCATCTAATGGGGAACCCGAAATTGAGCTGCTGATTTTGCTTTA
CATAATGTTACTGCCAGAGGAAGCATATAATAAGCTGGATCTTATAGTATCTACTGCAGGAAATTTGAATGAAATGGTGA
TTTCATTGGAAAGGGGCATGATTCCTTTTGGAAAAACTTCAGAAATAAGCAAGGAATTGTTGCTGACCAAAAGTGTGTGT
GATGCCCTGTTGGCACTTGCAGATGCTCGGGAGAGCTTATATGGTTCAAATTCTGTAGATGATATTGATGCATTGAGGAG
TTGTTGCATAAGTGATCAGAAGTTATACCATTCTCTGATGTTGCGTGTGAGTGAGAGGATGATCCTCAAGAAGCTGAGGA
CTTATGCTGCTACTGCTGCTGCTCGATCACACCCAACTGCAAAGGGAACTCTTTCAAGGAAGAAGTTGAAGAGAACATGA