Plant Transcription factor database - Universität Potsdam
version: 3.0

Ostreococcus lucimarinus Transcription Factor Database


>26580 [Ostreococcus lucimarinus]  eugene.1100010253 transcript sequence BLAST
ATGGCGACGACGACGACGCACGGGACGCGCGTTTACGACGACGACGCCGGCGATCGACCGCGACGATCGTATCCGCACTC
GACGTCGAGGTCGACGACGACGGTCGCGGCGCACGCGCCGTCGAGCGCGCACGCCGATGGGTACCGATGGCGCAAGTACG
GGCAAAAGAACATCAAGGGATCGTCGTTTCCGCGGTCGTATTACCGGTGCACGGAGCGAGGGTGTCCGGCGAGGAAGAAG
ACGGAATTGCGACGCGCGAGTGAGGATGGAGAAATGGAGACGGTGGTGTGCTACGAGGGCGAACACACGCACGCGAAACC
GAGCGGGGGTGGCGGTCGGGCGGAGACGCTCGCGCCCGGGTCGACGAAATCTTTCGGGACGCGCGCGAGCGGAGATTCCA
CGGCGACGAACGCGCGACGAGGGACGACGCGATTTCACGACGTCTGCGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAAAATCTTCGAGC
GGGCAAGCGACGGAGAGCGACGCCGAAGACTCCGCCGCGAGCGAAGAAGATTCCACTCGAACCGCGGTCGAGCACGACGA
AACCGAAGCGCTCGGCGTCAGGAAAATCGCGAAGTGGTCGTCGATTACTGACGACGTCCAGCGGATCCGGACAGTCCGCG
CGCGAGCGCCGAGAATCCTCGTGCAGCGCCGTCGCGGCGAAGAAGCCGAGACGCGCCGTGAATCCGCTGAGCCCGTCGTT
CGCCGCCATGGGTGA